Nederlanders scoren het hoogst op digitale vaardigheden

Van alle EU-inwoners zijn Nederlanders verreweg het meest digitaal vaardig. Dat blijkt uit onderzoek van het Digital Skills & Jobs Platform van de Europese Unie. Bijna vier op de vijf Nederlanders, 79,4%, beschikt over digitale basisvaardigheden. Op dit gebied scoort Nederland hoger dan vrijwel elke andere EU-lidstaat. Alleen Finland (76,5%), Zweden (72,4%), Duitsland (70,2%) en Denemarken (70,0%) komen in de buurt. Nederland staat ver boven het EU gemiddelde (56%).

Man werkt op laptop

Deze informatie is verzameld in DESI, de Digital Economy and Society Index. Deze index wordt sinds 2014 bijgehouden door de Europese Unie. DESI produceert jaarlijkse verslagen. Hierin wordt per land bijgehouden hoe de digitalisering zich op verschillende fronten ontwikkelt. Dit wordt gedaan op basis van vier indicatoren: menselijk kapitaal, connectiviteit, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten.

Het aantal Nederlanders dat beschikt over digitale basisvaardigheden is sinds het begin van de metingen stabiel op ongeveer 79%. Deze digitale basisvaardigheden worden opgedeeld in vier categorieën: informatie, communicatie, probleemoplossing en het creëren van content. Digitale basisvaardigheden worden gemeten als onderdeel van de indicator menselijk kapitaal.

Opvallend is wel dat Nederland binnen deze indicator beneden gemiddeld staat op twee factoren: Het percentage vrouwelijke ICT-specialisten (18%, tegen 19% gemiddeld op EU-niveau) en het aantal afgestudeerde ICT-ers (3,1%, tegen 3,9% gemiddeld).

Gevolgen voor ondernemers

Met name het beneden gemiddeld aantal afgestudeerde ICT-ers heeft gevolgen voor ondernemers. In het DESI onderzoek meldt 71,3% van de gepeilde ondernemers dat een tekort aan ICT-specialisten met de juiste vaardigheden een ernstige bedreiging vormt voor hun groei.

Daarnaast geven belanghebbenden aan dat docenten nog niet beschikken over een volledig pakket aan vaardigheden om digitale tools effectief te gebruiken en studenten digitaal geletterd te maken. Zo werd bijvoorbeeld slechts 43% van de Nationale Code Week activiteiten georganiseerd op scholen.

Wel veelbelovend voor ondernemers is de hoge mate van connectiviteit in Nederland. Zo had 80% van Nederland in 2020 dekking onder het 5G netwerk. Binnen de EU is de dekking slechts 14%. Dit betekent dat ondernemers die gebruik willen maken van technologieën die afhankelijk zijn van 5G in Nederland zeer brede toegang hebben. Ook heeft 98% van de Nederlandse huishoudens toegang tot een snelle breedbandverbinding.

Ook het MKB presteert goed

In de meest recente DESI-peiling geeft 75% van de ondervraagde MKB-ers aan dat ze tenminste een basisniveau van digitale intensiteit hebben. Het gebruik van big data, AI en cloud-technologie stijgt.

Het percentage ondernemingen dat AI-technologie gebruikt, ligt wel beneden het gemiddelde in de EU. Dit ondanks de investeringen uit het verleden en de druk van Nederlandse belanghebbenden die het belang van geavanceerde digitale technologie voor economische en maatschappelijke groei benadrukken. Nederlandse ondernemingen blijven ook achter in het gebruik van ICT om groene maatregelen te initiëren. Het oprichten van het Nationaal Groeifonds is een duidelijk teken dat belanghebbenden in Nederland prioriteit geven aan digitalisering.