CBS publiceert Monitor online platformen 2021

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de Monitor online platformen 2021 gepubliceerd. Dit onderzoek biedt een overzicht van de staat van de online dienstenindustrie in Nederland. Naast de financiële prestaties wordt onder andere gekeken naar de impact van Corona en het gebruik van Coronasteun, maar ook de positie van de consument.

Logo Centraal Bureau voor de Statistiek
Beeld: ©CBS

De monitor is tot stand gekomen met behulp van een enquête die is ingevuld door een steekproef van Nederlandse bedrijven die online diensten aanbieden. Deze enquête is een verfijning van de vragenlijst die een jaar eerder is uitgevoerd. De respons op de vragenlijst is aangevuld met databronnen zoals het Algemeen Bedrijvenregister (ABR), fiscale gegevens, import- en export gegevens en op het internet verzamelde informatie.

De monitor kijkt zowel naar platformen binnen specifieke categorieën als naar meer algemene dienstverlening. Ook is er dit jaar weer aandacht voor het gebruik van Coronasteunmaatregelen. Tabellen met de data waarop de onderzoeken zijn gebaseerd, en een uiteenzetting van de onderzoeksmethodiek, zijn ook beschikbaar.