Mijn Digitale Zaak biedt handvatten voor digitalisering MKB detailhandel

Vanaf 29 juni biedt de Kamer van Koophandel (KVK) een nieuw ondersteuningsprogramma voor detailhandelbedrijven met twee tot vijftig werknemers. Deze steun moet helpen bij de verdere digitalisering van de bedrijfsvoering. Het gaat om een gezamelijk initiatief van brancheorganisatie INretail, KVK, MKB-Nederland, RVO en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ondernemer in detailhandel

Geïnteresseerde ondernemers kunnen met behulp van de digitaliseringsscan van de KVK in kaart brengen waar de mogelijkheden liggen. Door de vragen in de scan te beantwoorden, krijgen ondernemers een persoonlijk advies, passend bij hun ondernemersdoelen. Ook wordt duidelijk waar de ondernemer staat ten opzichte van branchegenoten.

Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens: “Digitaliseren is belangrijk om ook in de toekomst relevant te blijven, daarom willen we ondernemers helpen om die volgende digitaliseringsstap te zetten. Ondernemers die digitaliseren, werken vaak efficiënter én zijn winstgevender. Met ‘Mijn Digitale Zaak’ helpen we mkb’ers om echt werk te maken van digitalisering. Bijvoorbeeld met een scan die inzicht geeft in wat een bedrijf kan doen en met subsidie. Tegen ondernemers zeg ik: doe mee en ontdek je mogelijkheden. Ik kijk uit naar de ervaringen.”

De subsidiepot bevat € 1,7 miljoen. Geïnteresseerde partijen kunnen 50% subsidie tot een maximum van € 2.500, ontvangen, waarvan maximaal € 500 voor advies. Onder de subsidie vallen software, hardware, advies, implementatiekosten of het uitbesteden aan derden. Om het contact tussen MKB en ICT-aanbieders mogelijk te maken, heeft MKB-Nederland de website mijndigitalezaak-aanbod.nl gelanceerd.