MiCAR moet crypto-consumenten beschermen

Cryptovaluta's zijn regelmatig in het nieuws, en lang niet altijd op positieve manier. Cryptobeurzen die omvallen, munten die van het ene op het andere moment niets meer waard blijken te zijn en louche handelaren die klanten niet voldoende voorlichten over de risico's rondom de handel. Om consumenten die willen investeren in cryptovaluta's beter te beschermen werkt de Europese Unie aan een nieuw pakket van regels: MiCAR (Markets in Crypto Assets Regulation, Markten in Crypto-Activa Verordening).

Cryptomunten

Bedrijven in die in Nederland handel aanbieden tussen crypto- en reguliere valuta's en aanbieders van cryptoportemonnees staan momenteel al onder integriteitstoezicht van De Nederlandse Bank. Met de introductie van de MiCAR-maatregelen gaan nu binnen de hele Europese Unie uniforme regels omtrent het handelen en opslaan van cryptomunten gelden. Deze nieuwe regels zijn niet van toepassing op zogenaamde Non-Fungible Tokens (NFTs).

Er komt een vergunningsplicht voor aanbieders van cryptodiensten. Binnen deze nieuwe vergunningen moeten ze voldoen aan voorwaarden omtrent het voorlichten en beschermen van consumenten. Ook worden er voorwaarden gesteld als het beschermen van persoonsgegevens en het instellen van een toegankelijke en eerlijke klachtenprocedure. Daarnaast krijgen aanbieders van cryptodiensten ook verantwoordelijkheden op het gebied van het opsporen en stoppen van marktmanipulatie.

Een aanbieder van cryptodiensten met een MiCAR-vergunning mag dit werk straks in alle landen binnen de Europese Economische Ruimte doen. De hoop is dat deze regelgeving in combinatie met de TFR (Transfer of Funds, overdracht van valuta) regulaties niet alleen de positie van consumenten die handelen in cryptomunten te versterken en te beschermen, maar ook dat op deze manier criminele geldstromen beter door opsporingsdiensten in beeld kunnen worden gebracht.

De MiCAR-regelgeving zit inmiddels in de afrondende fase. Verwachting is dat deze in 2024 in de hele Europese Economische Ruimte zal gelden. Momenteel wordt het pakket regels nog op detailniveau uitgewerkt.