Nieuw Cybersecuritybeeld Nederland toont ook nieuwe bedreigingen voor ondernemers

Met de jaarlijkse publicatie van het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) brengt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in beeld wat de laatste ontwikkelingen zijn voor Nederland op het gebied van Cybersecurity. De 2023 editie brengt nieuwe bedreigingen in beeld, ook voor ondernemers.

Header afbeelding bij artikel over cyber security

Dat nieuwe technologieën zoals generatieve AI niet alleen mogelijkheden maar ook bedreigingen met zich meebrengen is vanzelfsprekend. Daarom waarschuwt de coördinator dat we vooral: verwacht het onverwachte. Zo wordt generatieve AI, een onderwerp dat een jaar geleden nauwelijks op de kaart stond, inmiddels ook ingezet om phishing e-mails te schrijven. En deze lijken steeds vernuftiger te worden.

Ook waarschuwt de coördinator dat scheefgroei tussen de ontwikkeling van nieuwe dreigingen en de digitale weerbaarheid nog steeds een probleem is. Niet alleen preventieve weerbaarheid, maar ook het verkleinen van de gevolgen en het beperken van de schade van een succesvolle aanval blijft een pijnpunt. Deze scheefgroei werd in de vorige editie van de CSBN al benoemt.

Internationaal

De onrust op het internationale toneel blijft ook invloed uitoefenen op de situatie omtrent cyberveiligheid in Nederland. Dit geldt ook voor ondernemers. Daarnaast is er een verdere commercialisering zichtbaar van tools die criminelen gebruiken voor cyberaanvallen. Dit, gecombineerd met steeds meer outsourcing van digitale diensten, bijvoorbeeld salarisadministratie en cloud hosting, brengt steeds nieuwe gevaren met zich mee. In de steeds complexere digitale ecosystemen kunnen constant nieuwe kwetsbaarheden de kop op steken.

Daarom blijft de coördinator aandringen op het belang van constant alert blijven. Bijvoorbeeld met het regelmatig uitvoeren van een risicoanalyse, en het opstellen van een uitwijk- en herstelplan. Dit zijn middelen die de schade van een aanval kunnen voorkomen, of in ieder geval beperken.