DTC zette ook in 2023 stijgende lijn voort

Ook in het vijfde jaar van haar bestaan heeft het Digital Trust Center (DTC) grote stappen gemaakt. Het kenniscentrum voor ondernemers heeft in 2023 nieuwe interactieve tools gelanceerd, de community uitgebreid en alerts voor kwetsbare software uitgezet. Dit alles om online ondernemen veiliger te maken voor de ruim 2 miljoen bedrijven die Nederland telt, van ZZP'ers tot grootbedrijven.

Logo Digital Trust Center
Beeld: Digital Trust Center

2023 stond voor het DTC in het teken van 'van weten naar doen'. Dit houdt in dat in het afgelopen jaar een groot aantal onderzoeken, tools en advies- en bewustwordingcampagnes is gelanceerd. Ook de DTC community, het platform waarop experts samenwerken om Nederlandse ondernemers online meer weerbaar te maken door kennis en advies uit te wisselen, blijft gestaag groeien.

Een van de belangrijkste tools die in 2023 is gelanceerd is de DTC CyberVeilig Check. Dit is een simpele stapsgewijze vragenlijst die ontworpen is om ZZP'ers en kleine ondernemers te helpen in kaart te brengen welke stappen ze kunnen nemen om hun veiligheid te vergroten. Op deze manier kunnen ook kleine bedrijven makkelijk handvatten vinden om hun online veiligheid te vergroten.

Subsidieregeling

Een van de grootste successen voor het DTC was de subsidie Mijn Cyberweerbare Zaak. Deze subsidieregeling werd op 22 september aangekondigd. Ondernemers die de CyberVeilig Check hadden gedaan om verbeterpunten in hun cybersecurity vast te leggen, konden een deel van de kosten van deze nieuwe maatregelen vergoed krijgen.

De subsidieregeling bleek een groot succes. Vanaf 1 oktober konden ondernemers hun aanvragen indienen, en binnen een maand was de volledige subsidiepot van €300.000 vergeven. Met dit geld konden ondernemers software en hardware aanschaffen, ICT-specialisten inhuren en nieuwe veiligheidsmaatregelen implementeren.

Samenwerking

Ook de DTC-community bleef gestaag groeien. De teller staat inmiddels op bijna drieduizend leden. Dat is een steigng van ruim 10% sinds begin december de grens van 2.500 leden werd doorbroken. De DTC Community is een online platform waar ruimte is voor zowel praktische vragen als complexe discussies tussen vakgenoten in cybersecurity. Daarnaast gebruikt het DTC de Community ook om relevant nieuws en actuele dreigingsinformatie te delen.

Daarnaast is het DTC ook samen gaan werken met het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC). Mede dankzij deze samenwerking is de waarschuwingsdienst voor doelwitten en slachtoffers van cybercriminaliteit veel efficiënter geworden. In 2023 zijn er tienduizenden waarschuwingen uitgegeven.

Het volledige jaarverslag van het Digital Trust Center is hier terug te lezen.