Digitale weerbaarheid bedrijfsleven vastgelegd als taak ministerie EZK

Sinds 2018 werkt het Digital Trust Center (DTC) om de online veiligheid en weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Door voorlichtingscampagnes, het creêren van netwerken voor informatieuitwisseling en het aanbieden van doelgerichte subsidies wordt gewerkt aan een ondernemingskilmaat waarin Nederlandse ondernemers optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het internet biedt.  Met het aannemen van de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (Wbdwb) is nu een nieuwe stap genomen.

Logo Digital Trust Center

De Wbdwb regelt de taken en bevoegdheden van de minister van Economische Zaken en Klimaat op het gebied van de verbetering van de digitale weerbaarheid van niet-vitale bedrijven in Nederland. Daarnaast is het de volgende stap in het creëren van een nieuwe cybersecurity-organisatie door de integratie van het DTC, het CSIRT-DSP en het NCSC.

Het wetsvoorstel voor de Wbdwb werd in december 2022 ingediend. Met het aannemen van de wet worden de status van het DTC en de daarbij horende verantwoordelijkheden formeel vastgelegd. Ook wordt er een wettelijk kader gecreëerd waarbinnen is vastgelegd hoe persoonsgegevens gedeeld kunnen worden bij het verspreiden van informatie over cybersecurty-dreigingen.

Voor de aanname van het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer een laatste motie aangenomen van het lid Kathmann (PvdA-GL). Hierin wordt voorgesteld dat binnen bedrijven een werknemer de rol van Digitale Hulpverlener (DHV) geven. De DHV'er moet een vast meldpunt worden voor iedereen binnen het bedrijf die vermoedt dat er een digitaal veiligheidsrisico is. Dit is tevens een eerste concrete stap die midden- en grote bedrijven kunnen nemen binnen het bredere kader van de aanstaande NIS2-richtlijn.