DTC introduceert cyberoefengame ransomware

Ransomware blijft een serieus probleem. Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat alleen al in 2021 ruim tweeduizend bedrijven in Nederland slachtoffer werden van zo'n aanval. En de kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Niet alleen voor de elf procent van bedrijven die uiteindelijk losgeld heeft betaald. Ook het verlies van omzet door teruglopende productiviteit kan hard oplopen. Het Digital Trust Center (DTC) helpt ondernemers weerbaarder te worden bij dit soort aanvallen.

Header afbeelding bij artikel over cyber security

De Cyberoefengame ransomware is het nieuwste middel van het DTC om bedrijven te helpen beter om te gaan met ransomware aanvallen. Spelers krijgen via het fictieve drinkwaterbedrijf Alisson te zien hoe een aanval met ransomware eruit kan zien. Aan de hand van videó's en discussiemomenten lopen spelers door het scenario, en krijgen ze de kans om te bespreken hoe ze zelf met het scenario om zouden gaan.

Het spel is ontworpen voor zowel onervaren als ervaren personeel. Deelnemers die nog niet ervaren zijn met het omgaan met een ransomware aanval kunnen stapsgewijs inzien krijgen in de verschillende stappen die genomen kunnen worden om te reageren op een aanval. Meer ervaren deelnemers kunnen het spel gebruiken om hun bestaande responsplan te toetsen aan het scenario dat in het spel wordt voorgelegd.

Responsplan

Ransomware-aanvallen zijn al langer een aandachtspunt voor de Nederlandse overheid. Zo werd in 2022 het Incidentresponsplan Ransomware gelanceerd. Dit programma van het Nationaal Cybersecurity Centrum is ontworpen om bedrijven te helpen een actieplan op te stellen zodat iedereen gelijk weet welke stappen genomen moeten worden bij een aanval. Op deze manier blijft de schade beperkt. Ook het DTC heeft middelen om een eigen incidentresponsplan op te stellen.

Het spel van het DTC kan gespeeld worden met een spelleider en twee tot zeven deelnemers. Voor het spel zelf is ongeveer 45 minuten nodig. In totaal, met voor- en nabespreking inbegrepen, duurt het zo'n anderhalf uur. Daarnaast is voor het spel een goede internetverbinding nodig, en een vergaderruimte. Daarnaast is het handig om het incidentresponsplan van het eigen bedrijf, indien deze al gemaakt is, bij de hand te hebben.