Nederland krijgt speciaal gezant Nationaal Versterkingsplan microchip-talent

Goed opgeleid personeel is een cruciale voorwaarde voor de gezondheid op lange termein van de microchip-sector in Nederland. Daarom is voormalig president van Philips Nederland Hans de Jong aangesteld als speciaal gezant. Einddoel is om uiterlijk 1 juli 2024 een eindplan te presenteren aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Een printplaat met microchips

De vraag naar technisch geschoold personeel voor de microchip-sector is extreem hoog. Alleen al voor het gebied Brainport Eindhoven, de thuisbasis van ASML en Philips, zijn tot 2032 zeker 72.000 nieuwe technisch opgeleide werknemers nodig hebben. Om deze hoognodige werknemers op te leiden wordt flink geïnvesteerd: het kabinet trekt €450 miljoen tot en met 2030 uit, en daarna structureel €80 miljoen per jaar. Bovendien gaat het plan uit van tenminste €225 miljoen cofinanciering door bedrijfsleven en regionale overheden. Deze investering moet bijdragen aan het Actieplan groene en digitale banen.

Bij het plan worden vier regio's betrokken: Groningen, Delft, Eindhoven en Enschede. Het is de bedoeling dat de regio's samen met mbo’s, hbo’s en universiteiten én de microchipsector met uitgewerkte plannen te komen. Ook wordt gekeken naar manieren om de diversiteit binnen de techsector te vergroten, om zo optimaal gebruik te maken van het technische talent dat in Nederland beschikbaar is.

Hans de Jong heeft een brede achtergrond in publiek-private samenwerking. Hij was eerder voorzitter van de Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV Communicatie. Ook was hij betrokken bij het programma Opschaling Publiek-Private Samenwerking in het beroepsonderwijs, als onderdeel van het Nationale Groeifonds.