Cyber Security Raad publiceert advies 'Verkleinen van de Cyberweerbaarheidskloof'

Veel bedrijven in vooral het mkb blijven achter met hun cyberweerbaarheid. Dit brengt risico's met zich mee, zowel voor de bedrijven zelf als voor de maatschappij. In het nieuwe advies 'Verkleinen van de Cyberweerbaarheidskloof' geeft de Cyber Security Raad (CBR) concrete aanbevelingen om de cyberweerbaarheid van Nederlandse bedrijven te vergroten.

Medewerker onderschat digitale dreiging

In opdracht van de raad voerde onderzoeksbureau Deloitte een onderzoek uit naar de oorzaken van de cyberweerbaarheidskloof tussen bedrijven. Belangrijkste uitkomst van het onderzoek: Er is een gebrek aan kennis onder ondernemers, ze vinden het moeilijk om te bepalen hoeveel en waarin ze moeten investeren, en het aanbod van hulpmiddelen is niet overzichtelijk.

Daarom adviseert de raad op basis van dit onderzoek om met een meer gerichte, structurele en uniforme aanpak te komen die nauwer aansluit bij de behoeften van mkb'ers. Ook zou de overheid meer regie moeten nemen in het uitbouwen van een 'netwerk van netwerken' van publiek-private samenwerkingsverbanden. Het mkb zou hier een integraal onderdeel van moeten worden.

Het stimuleren van de cyberweerbaarheid van bedrijven is ook nodig in het licht van nieuwe Europese wetgeving. De NIS2 richtlijn stelt nieuwe voorwaarden waaraan Europese bedrijven van een bepaalde grootte en in bepaalde sectoren aan moeten voldoen. Hiervoor is in Nederland de Cyberwet aangenomen.

Bedrijven die meer werk willen maken van hun cyberveiligheid kunnen terecht bij het Digital Trust Center. Hier kunnen ondernemers terecht voor een basisscan die handvatten biedt voor doelgerichte verbeterpunten op het gebied van cyberveiligheid. Ook heeft het DTC informatie over de NIS2 richtlijn, en over verschillende online dreigingen waar bedrijven mee te maken kunnen krijgen. Daarnaast biedt de DTC Community een platform voor kennisuitwisseling.

De CSR is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet. De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich in op strategisch niveau om de cyberveiligheid van Nederland te verhogen