EdTech: technologie voor onderwijsinnovatie

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 14.15 - 15.05 uur

Zaal: Showroom (beneden)

Thema: Onderwijs & arbeidsmarkt van de toekomst

Inhoud

Pitches vanuit het onderwijs en bedrijfsleven over de do’s en dont’s van samenwerking. Daarna volgt een discussie: Hoe brengen we innovatie in het onderwijs waar het onderwijs ook echt wat aan heeft? Wat werkt, en wat niet?

Laten zien wat tech-innovatie voor het onderwijs kan betekenen.

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • EdTech Startups community
  • Microsoft Nederland
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • PO-Raad
  • VSNU, Digital Society programmalijn Learning & Education