Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Privacybeleidsovereenkomst Conferentie Nederland Digitaal

Dit privacybeleid schetst de persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen, hoe we de verzamelde informatie gebruiken en beschermen, en uw rechten om de informatie te verifiëren en te wijzigen.

Verzamelde informatie

De organisator van de Conferentie Nederland Digitaal - het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwerkt persoonlijk identificeerbare informatie over u omdat u onze diensten gebruikt of omdat u ze zelf hebt verstrekt.

Wij verwerken voornaam en achternaam, functietitel, organisatienaam, telefoonnummer (in uitzonderlijke gevallen), e-mailadres, informatie over de dag (en) waarop u de conferentie bijwoont en informatie over uw activiteiten op onze website. We verwerken geen gevoelige persoonlijke gegevens. We zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet langer opslaan dan strikt noodzakelijk is om het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld te bereiken.

Wij verwerken de gegevens voor de registratie van deelname aan de Conferentie Nederland Digitaal 2019, verzenden van e-mails – ook voor toekomstige events van het programma Nederland Digitaal, bellen u wanneer nodig om onze diensten uit te voeren en als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

U kunt zich aanmelden voor de Nederland Digitaal Dag tijdens de Conferentie Nederland Digitaal via onze website (of als reactie op een uitnodiging per e-mail). Wij verzamelen uw naam en e-mailadres en indien nodig andere informatie die wordt vermeld op het registratieformulier (of in de e-mail). U kunt zich afmelden voor de Nederland Digitaal Dag door een e-mail te sturen naar conferentie@nederlanddigitaal.nl.

Openbaarmaking door derden

De organisator van de Conferentie Nederland Digitaal verkoopt uw persoonlijk identificeerbare informatie niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij bedrijven die uw persoonlijk identificeerbare informatie in onze bestelling verwerken, sluiten wij een gegevensverwerkingsovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichtingen van andere verwerkers.

Wijzigingen in gegevens

U hebt de rechten om uw persoonlijk identificeerbare informatie te bekijken, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek om toegang, correctie of verwijdering verzenden naar conferentie@nederlanddigitaal.nl. De organisatie zal uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken uitvoeren en u hiervan op de hoogte brengen.

Veiligheid

De organisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via conferentie@nederlanddigitaal.nl.

Contactadres namens organisator

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving 
Postbus 262
260 AG Leidschendam

Kamer van Koophandel: 27169301 - BTW: NL806777291B01

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring voor de Conferentie Nederland Digitaal, kunt u contact opnemen met de organisatie via ECP via conferentie@nederlanddigitaal.nl.

ECP | Patform voor de InformatieSamenleving
ECP | Platform voor de InformatieSamenleving biedt ondersteuning voor de organisatie van de Conferentie Nederland Digitaal in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.