Partnering Trust: veiligheid en privacy in (inter)nationale online netwerken

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 11.15 - 12.05 uur

Zaal: Piet Mondriaan (boven, in hotel, niet rolstoeltoegankelijk)

Thema: Een weerbare digitale samenleving

Inhoud

Afnemers van online diensten moeten eenvoudiger zekerheid krijgen over de veiligheid die hun aanbieder heeft geregeld. Want iemand kan meer zelf alle partijen bezoeken of contracteren die betrokken zijn bij een onlinedienst. Maar toch is zo’n partij zelf verantwoordelijk als de veiligheid van gevoelige data wordt geschonden. Zowel de AVG als Cybersecurity Act maken dit vraagstuk actueel.

Alle online dienstverleners zijn verantwoordelijk voor privacy en veiligheid van de aan hun toevertrouwde gegevens. Grote aanbieders worden meestal wel vertrouwd, maar voor kleine aanbieders is het niet zo eenvoudig om hun afnemers duidelijk te hoe dat alles is geregeld.

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • ECP I Platform voor de InformatieSamenleving
  • Informer
  • Partnering Trust/Zeker-OnLine