Partnering Trust: veiligheid en privacy in (inter)nationale online netwerken

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 11.15 - 12.05 uur

Zaal: Piet Mondriaan (boven, in hotel, niet rolstoeltoegankelijk)

Thema: Een weerbare digitale samenleving

Inhoud

De sessie adresseert het vraagstuk hoe partijen die (gevoelige) data delen op elkaars zekerheid kunnen krijgen over de veiligheid van hun partner. Zowel de AVG als Cybersecurity Act maken dit vraagstuk actueel: niemand kan meer zelf alle partijen bezoeken of contracteren die betrokken zijn bij een onlinedienst. Maar toch is zo’n partij zelfverantwoordelijk als de veiligheid van gevoelige data wordt geschonden.

Alle online dienstverleners zijn verantwoordelijk voor privacy en veiligheid van gegevens, maar alleen de grote kunnen die verantwoordelijkheid nemen.

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • ECP I Platform voor de InformatieSamenleving
  • Exact Software
  • DiNL - Dutch Infrastructure Netherlands
  • Partnering Trust/Zeker-OnLine