Demopagina Monitor Digitale Economie - Cybersecurity

Cybersecuritymaatregelen bedrijven

De verschillen tussen grote en kleine bedrijven zijn bij het gebruik van antivirussoftware relatief klein, maar worden bij een ‘ingewikkeldere’ maatregel als het gebruiken van een Virtual Private Network (VPN) groter. Minder dan 30% van de bedrijven met 2 tot 10 werknemers maakt gebruik van VPN tegen 84% van de bedrijven met 250 of meer werknemers in 2021. Voor alle bedrijven is te zien dat inloggen door middel van twee factor authenticatie (2FA) steeds vaker wordt gebruikt. Vooral de middelgrote bedrijven maken daar een inhaalslag. In 2016 maakte 29% van de middelgrote bedrijven gebruik van 2FA. Dit is gestegen naar 62% in 2021.

Deel van bedrijven met >250 werknemers dat cybersecuritymaatregelen neemt

Deel van bedrijven met >250 werknemers dat cybersecuritymaatregelen neemt in %
Procentueel aandeel van bedrijven met 250 of meer werkzame personenAntivirussoftwareAuthenticatie via soft- of hardwaretokenBeleid voor sterke wachtwoordenEncryptie van dataGegevens op andere fysieke locatieLogbestanden voor analyse incidentenMethodes voor beoordelen ICT-veiligheidNetwork access controlRisicoanalysesVPN internetgebruik buiten het bedrijfICT-cursus aan ICT-specialisten
20169871936994887267758568
20179876947493887568768666
201899819481979180718086
20199887968395918172808668
20209989968596918273798667
20219993988798938691838474
CBS Brontabel als csv (1 kB)

Deel van bedrijven met 2-250 werknemers dat cybersecuritymaatregelen neemt

Deel van bedrijven met 2-250 werknemers dat cybersecuritymaatregelen neemt in %
Procentueel aandeel van bedrijven met 250 of meer werkzame personenAntivirussoftwareAuthenticatie via soft- of hardwaretokenBeleid voor sterke wachtwoordenEncryptie van dataGegevens op andere fysieke locatieLogbestanden voor analyse incidentenMethodes voor beoordelen ICT-veiligheidNetwork access controlRisicoanalysesVPN internetgebruik buiten het bedrijfICT-cursus aan ICT-specialisten
2016872457257033021312128
2017853061296653324332431
201889396536723831363135
2019894568387153727362835
2020874565376653627342832
2021854568357363829462933
CBS Brontabel als csv (1 kB)

Uit cijfers van het CBS over de genomen ICT-veiligheidsmaatregelen per bedrijfstak is te zien dat met name bedrijven die meer met ICT bezig zijn (ICT-sector), of bedrijven die een groot belang hebben bij hun data (gezondheidszorg) beter scoren dan sectoren waar cybersecurity mogelijk iets minder vanzelfsprekend is, zoals in de horecasector.

Cybersecurityincidenten bedrijven

Aantal bedrijven met cyberincidenten neemt af

Het CBS onderscheidt twee vormen van ICT-veiligheidsincidenten: incidenten door eigen toedoen (denk aan een storing of een dataonthulling door onopzettelijk toedoen van eigen personeel) en incidenten als gevolg van een aanval van buitenaf (denk aan DDoS of phishing aanvallen). De cijfers laat een afname zien van het totaal aantal ICT-veiligheidsincidenten, zowel intern als van buitenaf. Het onderzoek laat tevens zien dat niet alle incidenten gepaard gaan met kosten, dit geldt slechts voor de helft van alle incidenten.

Grote bedrijven hebben vaker incidenten dan kleine bedrijven

Grote bedrijven hebben over de jaren heen consistent meer incidenten dan kleine bedrijven. Dit geldt voor zowel interne als externe incidenten. Hierin speelt mee dat grotere bedrijven vaak een grotere en meer complexe IT-infrastructuur hebben. De kans op incidenten door intern toedoen wordt hierdoor vergroot. Daarnaast hebben grote bedrijven vaker ICT-specialisten in dienst, wat de kans op detectie van cybersecurityincidenten vergroot.

Aandeel incidenten van bedrijven met 250 of meer werknemers

Aandeel incidenten van bedrijven met 250 of meer werknemers in %
IncidentenUitval ICT-dienst door aanval van buitenafVernietiging data aanval van buitenafOnthulling gegevens door ICT-inbraak
201622245
201716137
20181177
20191168
20201449
20211249
CBS Brontabel als csv (950 bytes)

Aandeel incidenten van bedrijven met tussen 2 en 250 werknemers

Aandeel incidenten van bedrijven met tussen 2 en 250 werknemers in %
IncidentenUitval ICT-dienst door aanval van buitenafVernietiging data aanval van buitenafOnthulling gegevens door ICT-inbraak
2016762
2017743
2018531
2019522
2020521
2021412
CBS Brontabel als csv (950 bytes)

Aandeel incidenten met kosten van bedrijven met 250 of meer werknemers

Aandeel incidenten met kosten van bedrijven met 250 of meer werknemers in %
IncidentenUitval ICT-dienst door aanval van buitenafVernietiging data aanval van buitenafOnthulling gegevens door ICT-inbraak
20161292
2017862
2018632
2019633
2020523
2021522
CBS Brontabel als csv (950 bytes)

Aandeel incidenten met kosten van bedrijven met tussen 2 en 250 werknemers

Aandeel incidenten met kosten van bedrijven met tussen 2 en 250 werknemers in %
IncidentenUitval ICT-dienst door aanval van buitenafVernietiging data aanval van buitenafOnthulling gegevens door ICT-inbraak
2016431
2017422
2018211
2019210
2020211
2021110
CBS Brontabel als csv (950 bytes)

Ransomware-aanvallen

In 2022 is voor het eerst een uitvraag gedaan naar ransomware-aanvallen. Over het jaar 2021 blijkt dat er in totaal 6.300 ransomware-aanvallen bij bedrijven zijn geweest. Hiervan waren 4.000 gevallen bij zzp'ers. Procentueel gezien hebben grote bedrijven wel vaker last van ransomware (4% tegenover 0,3% van de zzp’ers). Gemiddeld betaalde 11% van de bedrijven met 2 of meer werknemers losgeld. In ongeveer de helft van de gevallen bedraagt het losgeld meer dan 50% van de omzet. Dit getal wordt voornamelijk verklaard door de kleine bedrijven, die een relatief lage omzet hebben.

De cijfers uit deze pagina zijn afkomstig van de Cybersecuritymonitor 2022, geproduceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.