Demopagina Monitor Digitale Economie - Goedwerkende markten

Internet aankopen

1. Consumenten die producten en diensten aankopen via het internet voor privébruik

1. Consumenten die producten en diensten aankopen via het internet voor privébruik In %, vergeleken met hoogst scorend land (Noorwegen)
IndicatorConsumenten die producten en diensten aankopen via het internet voor privebruikConsumenten die producten en diensten aankopen via het internet voor privebruik - hoogst scorende land (Noorwegen)
201879,9378,99
201981,3582,33
202086,6084,98
202189,4791,57
202288,2191,97

Vrijwel alle volwassen Nederlanders doen  priveaankopen digitaal. In de afgelopen jaren is het aandeel  consumenten dat online aankopen doet gestegen van 4  op de 5 in 2018 tot bijna 90% in 2022. In Europees vergelijkend perspectief ligt het aandeel consumenten dat digitaal aankopen doet in 2022 net iets lager dan in Noorwegen waar 92% van de consumenten aankopen digitaal doet.

Eurostat Brontabel als csv (341 bytes)

2. Consumenten die gebruik maken van het internet voor het verkopen van producten en diensten

2. Consumenten die gebruik maken van het internet voor het verkopen van producten en diensten in %
IndicatorConsumenten die gebruik maken van het internet voor het verkopen van producten en diensten
201736,62
201835,11
201936,49
202036,97
202142,97
202241,43

Het aandeel van de volwassen Nederlanders dat gebruik maakt van het verkopen van (tweedehands) producten en diensten is de afgelopen vijf jaren toegenomen van ruim 36% naar ruim 41%. In de coronaperiode heeft een substantiele toename plaatsgevonden.

Eurostat Brontabel als csv (200 bytes)

3. Consumenten die gebruik maken van het internet voor het vinden van informatie over producten en diensten

3. Consumenten die gebruik maken van het internet voor het vinden van informatie over producten en diensten in %
IndicatorConsumenten die gebruik maken van het internet voor het vinden van informatie over producten en diensten
201788,39
201888,91
201989,36
202088,64
202190,61
202289,89

Ook maken vrijwel alle volwassen Nederlanders gebruik van het internet voor het vinden van informatie over producten en diensten. 9 van de 10 consumenten zoeken in 2022 informatie, vergelijkbaar met de percentages voor de aankopen van producten en diensten.

Eurostat Brontabel als csv (214 bytes)

4. Data online aankopen, binnen en buiten de EU

4. Data online aankopen, binnen en buiten de EU In %
IndicatorOnline aankopen, verkopers binnen de EUOnline aankopen, verkopers buiten de EU
202020,5817,08
202124,9720,64
202224,0113,59

De aankopen van producten en diensten online kan plaatsvinden bij binnenlandse verkopers of internationale verkopers. In de periode 2020-2022 is het aandeel van aankopen bij binnnelandse verkopers grofweg gelijk gebleven, maar kopen consumenten meer bij verkopers uit de Europese Unie dan van buiten de Europese Unie.

Eurostat Brontabel als csv (182 bytes)

5. Aantal individuen dat te maken kreeg met problemen tijdens online aankopen

5. Aantal individuen dat te maken kreeg met problemen tijdens online aankopen In %
IndicatorInternet aankopen - individuen die te maken kregen met problemen tijdens het kopen via een website of app (3 maanden) voor privegebruikInternet aankopen - individuen die te maken kregen met problemen van fraude tijdens het kopen via een website of app (3 maanden) voor privegebruikInternet aankopen - individuen die te maken kregen met problemen van het vinden van informatie over garanties en andere rechten tijdens het kopen via een website of app (3 maanden) voor privegebruik
201724,483,118,18
201934,83,389,25
202146,823,6311,1

Consumenten moeten eenvoudig producten kunnen vergelijken en over de hele wereld online aankopen kunnen doen, zonder problemen. In de afgelopen jaren is het aandeel consumenten met online aankopen dat in de voorgaande 3 maanden te maken kreeg met problemen tijdens het online kopen sterk toegenomen van bijna 25% in 2017 tot en met bijna 47% in 2021. Opvallend is dat het aandeel consumenten dat te maken heeft gehad met fraude of informatie over hun rechten veel minder is gestegen. 

Eurostat Brontabel als csv (606 bytes)

E-commerce omzet en bedrijvigheid

6. E-commerce verkopen van bedrijven met 10 of meer werkenden (met minimale omzet aan e-commerce van 1%)

6. E-commerce verkopen van bedrijven met 10 of meer werkenden (met minimale omzet aan e-commerce van 1%)
IndicatorE-commerce verkopen van bedrijven met 10 of meer werkenden (met minimale omzet aan e-commerce van 1%)
201715,7
201817,1
201921,3
202019,5
202123,1
202224,9

Naast de online aankopen van consumenten geeft de verkoop van producten en diensten door bedrijven inzicht in de ontwikkeling van de digitale economie. Van alle bedrijven (met uitzondering van de zeer kleine bedrijven) is het aandeel dat online producten en diensten verkoopt in de afgelopen jaren gestegen van bijna 16% in 2017 naar ongeveer een kwart in 2022.

Eurostat Brontabel als csv (206 bytes)

7. Aandeel e-commerce in omzet bedrijven

7. Aandeel e-commerce in omzet bedrijven In %
IndicatorAandeel e-commerce in omzet bedrijven
201714,6
201814,5
201913,9
202017,3
202118,9
202219,9

Het aandeel in de omzet van bedrijven aan online verkopen is eveneens substantieel toegenomen in de afgelopen jaren, vooral in de corona periode. In 2017 was nog geen 15% van de omzet van bedrijven behaald uit e-commerce. In 2022 was dit aandeel gestegen tot praktisch 20%.

Eurostat Brontabel als csv (141 bytes)

8. Omzetontwikkeling internetverkopen: jaar op jaar groei

8. Omzetontwikkeling internetverkopen: jaar op jaar groei In %
IndicatorOmzetontwikkeling internetverkopen: jaar op jaar groei
201817,9
201917
202043,6
202124,9
2022-5,8

Uit de jaar op jaar groei van de omzet van de detailhandel volgen double-digit cijfers tot en met 2021 waarna in 2022 sprake was een lichte daling van de e-commerce omzet in Nederland.

CBS Brontabel als csv (140 bytes)

9. Waarde van e-commerce verkopen als percentage van totale omzet

9. Waarde van e-commerce verkopen als percentage van totale omzet in %
IndicatorWaarde van e-commerce verkopen als % van totale omzetWaarde van online verkoop als % van totale omzetWaarde van online verkoop via eigen website of app als % van totale omzetWaarde van online verkoop via marktplaatsen als % van totale omzet
201718,14,53,70,9
201815,8431
201914,43,92,71,2
202015,95,34,80,5
202116,74,64,10,6
2022196,85,11,7
Eurostat Brontabel als csv (444 bytes)

10. Aandeel bedrijven met e-commerce verkopen (10 of meer werkenden) dat in het buitenland verkoopt

10. Aandeel bedrijven met e-commerce verkopen (10 of meer werkenden) dat in het buitenland verkoopt in %
IndicatorAandeel bedrijven met e-commerce verkopen (10 of meer werkenden) dat in het buitenland verkoopt
201850,2
202047,9

Internationalisering van de oneline verkopen kan worden weergegeven door het aandeel van de bedrijven (met uitzondering van zeer kleine bedrijven) dat aan afnemers (consumenten en bedrijven) buiten Nederland verkoopt. Het aandeel bedrijven is in de afgelopen jaren licht gedaald van de helft van de bedrijven (in 2018) naar 48% (in 2020). Hierbij wordt opgemerkt dat de percentages (nog) niet beschikbaar zijn voor de laatste jaren.

OESO Brontabel als csv (151 bytes)

11. Inkomstenbronnen van commerciële platforms

11. Inkomstenbronnen van commerciële platforms In %
Inkomstenbronnen van commerciële platformsAdvertenties op platformCommissies op transactiesDoorverwijzen naar verkopende websitesDelen of verkopen van dataAndere inkomstenbronnenGeen inkomsten
202125,94514,63,427,217,7

De digitale economie bestaat uit activiteiten van online platforms. De omzet van online platforms bestaat uit  verschillende type transacties  meer dan alleen de marge op de aankoop van producten en diensten via het platfom. Uit de gegevens van het CBS volgt dat van alle omzet van online platforms in 2021 minder dan de helft van deze (groeiende) omzet geboekt werd uit commissies van verkopende partijen op de verkoop van producten en diensten via hun platform.  De online verkoop van advertentieruimte en verkoop van data vormen voor alle platforms samen een belangrijke inkomstenbron.

CBS-Platformmonitor Brontabel als csv (235 bytes)

12. Aandeel digitaal in advertentiemarkt

12. Aandeel digitaal in advertentiemarkt In %
IndicatorAandeel digitaal in advertentiemarkt
201858
201961
202066
202169

De omzet van de digitale advertentiemarkt in Nederland, te weten de verkoop van advertentieruimte op website, apps en social media is de afgelopen jaren toegenomen van de ruim EUR 1,8 mijard in 2017 naar ruim EUR 3,1 miljard in 2021, ofwel een jaar op jaar groei  tussen de 15 en 20%. Ruwweg 80% van deze omzet op de Nederlandse digitale advertentiemarkt wordt behaald door wereldwijde digitale aanbieders, in het bijzonder de big tech bedrijven Alphabet (Google) en Meta. Nederlandse aanbieders van digitale advertentieruimte zoals uitgevers en media-organisaties neemt een beperkt deel van de markt in.

Deloitte/ViaNederland Brontabel als csv (124 bytes)

13. Omzet digitale advertentiemarkt

13. Omzet digitale advertentiemarkt In %
IndicatorOmzet digitale advertentiemarkt
20171.832
20181.960
20192.209
20202.343
20213.132
Deloitte/ViaNederland Brontabel als csv (143 bytes)

14. Aandeel wereldwijde aanbieders en lokale aanbieders van digitaal adverteren

14. Aandeel wereldwijde aanbieders en lokale aanbieders van digitaal adverteren In %
Aandeel wereldwijde aanbieders en lokale aanbieders van digitaal adverteren
Wereldwijde aanbieder80
Lokale aanbieder20
Brontabel als csv (135 bytes)

Cloud

15. Omzet van publieke cloud markt in Nederland

15. Omzet van publieke cloud markt in Nederland In miljoenen euro's
IndicatorOmzet Software as a Service (SaaS)Omzet Platform as a Service (PaaS)Omzet Infrastucture as a Service (IaaS)
20171.015308132
20181.315408156
20191.680539194
20202.120708252
20212.639922336
20223.1961.182445

Het belang van clouddienstverlening voor bedrijven en burgers is een belangrijke graadmeter voor de  digitale economie.  De omzet aan publieke clouddienstverlening van aanbieders in Nederland is de afgelopen jaren gestegen van EUR 1.455 miljoen in 2017 naar EUR 4.823 miljoen in 2021. Dit betreft een meer dan verdrievoudiging in een periode van vijf jaar. Deze omzetgroei ziet zowel op de verschillende vormen van clouddienstverlening. 

ACM marktstudie clouddiensten Brontabel als csv (354 bytes)