Rapport Beveiliging slimme apparaten

Het rapport Beveiliging slimme apparaten is gemaakt om nieuwswaarde te creëren en kerninzichten te onderbouwen. Het rapport draagt bij aan het verdiepen van de campagneboodschappen en het introduceren van Hobby Hacker Hans. Voor het rapport is onderzoek gedaan onder Nederlanders van 16 t/m 65 jaar die 1 of meerdere slimme apparaten bezitten.