Handvest 5G: samenwerking overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen

Nederland wil voorop blijven lopen in digitalisering. Een goed digitaal netwerk is daarbij essentieel. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben telecombedrijven, bedrijfsleven, belangenorganisaties, kennisinstellingen en lokale en nationale overheden met elkaar afgesproken om samen te werken om de uitrol van 5G goed te laten verlopen. De afspraken zijn gebundeld in het Handvest 5G.

De verschillende partijen hebben in het Handvest 5G onder meer afgesproken dat ze:

  • elkaars rol zullen respecteren en elkaar zullen stimuleren en ondersteunen om die rol efficiënt te vervullen
  • samenwerken om het strategisch belang van 5G en kansen die nieuwe technologie biedt duidelijk te maken aan burgers en bedrijven
  • de intentie uitspreken om tot verdere harmonisering te komen van lokaal beleid, zodat 5G sneller uitgerold kan worden
  • gaan onderzoeken hoe ze het beste kunnen investeren in opleiding van voldoende geschoolde arbeidskrachten

Verder ondersteunen de ondertekenaars van het handvest ook de oprichting van het ‘5G-innovatienetwerk’ door Nederland ICT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op die manier kunnen ze makkelijk kennis en informatie uitwisselen over innovatieve 5G-toepassingen.

Wat is 5G?

5G is de vijfde generatie van netwerken voor mobiele communicatie. Het is de opvolger van 4G en eerder 3G. Met 5G is het bijvoorbeeld mogelijk om in zeer korte tijd veel data te versturen. Hierdoor komt een aantal ontwikkelingen weer een stap dichterbij. Voorbeelden hiervan zijn:

  • zelfrijdende auto’s
  • landbouw met behulp van data
  • de ontwikkeling van slimme steden
  • zorg voor ouderen op afstand
  • verminderen van de CO2-uitstoot

De afspraken en acties die in het Handvest 5G zijn opgenomen, zullen de partijen in de komende tijd verder uitwerken.

Samenwerkende partijen

Aan het Handvest 5G werkten mee: Alliander, BenCom, Brainport Eindhoven, Eurofiber, Economic Board Groningen, Ericsson Nederland, Gemeente Den Haag, Gemeente Eindhoven, Huawei, KPN, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederland ICT, Netbeheer Nederland, NLconnect, Nokia, Spie, T-Mobile, Tele2, TNO, VNG, VodafoneZiggo en VolkerWessels Telecom.

Meer informatie

Download het volledige Handvest 5G.