Het 5G-innovatienetwerk

Nederland wil voorop blijven lopen in digitalisering. Digitale connectiviteit is daarbij essentieel. Zo maakt 5G verdere digitalisering mede mogelijk. 5G is de nieuwste generatie mobiele communicatietechnologie.

In Nederland is in publiek-private samenwerking een groeiend aantal proeftuinen en pilots met 5G-technologie tot stand gekomen. Ze zijn veelal gericht op maatschappelijk en economisch waardevolle toepassingen. Zo levert 5G een bijdrage aan innovatieve vormen van:

 • zorg
 • landbouw
 • mobiliteit
 • enzovoorts

Samenwerking

Om die innovaties voor elkaar te krijgen, is samenwerking nodig tussen:

 • telecombedrijven
 • bedrijfsleven
 • kennisinstellingen
 • overheden

Doel van het 5G-innovatienetwerk

Het 5G-innovatienetwerk bouwt voort op betsaande initiatieven en wil innovatie versnellen door partijen op landelijk niveau:

 • te verbinden
 • te inspireren
 • kennisuitwisseling te organiseren

De nadruk ligt op innovatieve toepassingen in (maatschappelijke) sectoren en domeinen.

Het 5G-innovatienetwerk is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NL Digital, met ondersteuning van ECP. Het innovatienetwerk is ook onderdeel van het Handvest 5G.

Tot op heden zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp. Een digitale bijeenkomst over 5G in Smart Industry vond plaats medio 2020. Komende tijd worden toepassingsdomeinen van 5G (en connectiviteit in bredere zin) verder uitgediept. Het gaat om toepassingen in sectoren zoals landbouw, zorg en smart industry. Ook is er een werkgroep van een aantal fieldlabs.

Bekijk de proeftuinenkaart om te zien waar de 5G-filedlabs gevestigd zijn. Ze staan ingedeeld onder de categorie Connectiviteit.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een mail naar 5Ginnovatienetwerk@ecp.nl.

Documentatie

Hier kunt u presentaties en andere documenten terugvinden: