Loket Digitale Economie

U bent ondernemer en ontwikkelt een dienst of product op het gebied van digitalisering. Daarbij wilt u gebruik gaan maken van innovatieve digitale technologieën, zoals big data-analyse, kunstmatige intelligentie of blockchain.

2059 digitale uitwisseling

Mogelijk ondervindt u daarbij belemmeringen van Nederlandse wetten en regels.

Wat kunnen wij voor u doen?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt via dit loket hulp bij belemmeringen met digitale innovatie. Deze hulp kan bestaan uit nadere uitleg over regelgeving of een advies om het product of dienst aan te passen zodat u aan de wet voldoet. De hulp kan ook bestaan uit een advies aan of overleg met het verantwoordelijke ministerie om de belemmerende wet of regel aan te passen. In alle gevallen blijft u zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt op basis van de informatie die u van het loket Digitale Economie ontvangt.

Loket Digitale Economie

Wanneer kunt u een antwoord verwachten?

Na het indienen van uw vraag ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarna hoort u binnen vijf werkdagen of uw vraag in behandeling wordt genomen. Nemen wij u vraag in behandeling, dan krijgt u binnen 30 werkdagen antwoord. Deze termijn is afhankelijk van de complexiteit van uw vraag, de eventuele noodzaak van nadere toelichting door u of het consulteren van andere partijen door ons.

In welke gevallen kunnen wij u niet van dienst zijn?

Het loket neemt geen zaken in behandeling die al worden behandeld door een overheidsloket, toezichthouder of inspectie. Ook behandelen wij geen zaken die onder de rechter zijn. Het loket bemiddelt niet bij meningsverschillen met overheidsorganisaties; daarvoor zijn klachtenprocedures en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep.
Voor algemene informatie en advies van de overheid voor ondernemers kunt u terecht op het Ondernemersplein.

Wat zijn de kosten?

Aan de behandeling van uw vraag zijn geen kosten verbonden.

Meld uw belemmering

Over het loket Digitale Economie

Dit loket is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Het kabinet wil met deze strategie de digitalisering van de economie versterken en belemmeringen daarvoor weg nemen. Voor ondernemers doen wij dat onder andere via dit loket.