Nederlandse Coalitie Data Innovatie Hubs

In de Coalitie Data Innovatie Hubs werken op dit moment zes regionale organisaties samen. Met elkaar zetten ze zich in voor data, dataonderzoek en kennisdeling over data. De coalitie komt een paar keer per jaar samen om kennis te delen rond verschillende thema's. De coalitie is bijeengebracht door Commit2Data en Surf.

De verschillende thema’s zijn bijvoorbeeld:

 • data sharing
 • contact tussen onderzoek en bedrijfsleven
 • big data en het mkb

Drie van de zes Data Innovatie Hubs zijn gelieerd aan universiteiten. De andere drie komen bijvoorbeeld voort uit initiatieven van economic boards.

De zes regionale organisaties zijn:

Big Data Value Center, Almere

Het Big Data Value Center (BDVC) in Almere is een uniek open innovatieplatform waar veilig geëxperimenteerd kan worden met (big) data. Deze netwerkorganisatie met 3.000 specialisten uit diverse organisaties creëert concrete toegevoegde waarde uit data. Dit resulteert in nieuwe kennis, inzichten en businesscases die organisaties direct kunnen gebruiken.

Ga voor meer informatie naar www.bdvc.nl.

Data Federation Hub, Groningen

De Data Federation Hub (DFH) in Groningen verbindt en stimuleert groepen die wetenschappers ondersteunen bij het leveren van innovatief onderzoek in het noorden van Nederland.

Ga voor meer informatie naar www.rug.nl/datafederationhub.

IoT en AI Big Data Hub - de fusie van AI en IoT, Twente

IoT en AI Big Data Hub in Twente is een platform voor diverse pilots en diensten rond de fusie van Artificial Intelligence en Internet of Things. De belangrijkste kracht van de hub is de nauwe koppeling van wetenschap, industrie en business-development met het uiteindelijke gebruik. Er zijn pilots op het gebied van:

 • slimme landbouw
 • slimme steden
 • voorspellend onderhoud
 • logistiek
 • slimme mobiliteit

Ga voor meer informatie naar www.twente47.online.

Wageningen Data Competence Center (WDCC), Wageningen

Het Wageningen Data Competence Center (WDCC) in Wageningen ondersteunt ontwikkelingen in (big) data en data-innovatie op het gebied van onderzoek in:

 • landbouw
 • voeding
 • milieu
 • sociale wetenschappen
 • gezondheid

Het WDCC sluit daarmee aan bij externe partners om waarde te creëren in deze domeinen.

Ga voor meer informatie naar www.wur.nl/nl/Waardecreatie-Samenwerking/WDCC.htm.

Data Value Center Smart Industry, Brabant

Ondernemers in de hightech maakindustrie kunnen bij het Data Value Center Industry (DVC-SI) terecht voor informatie over de mogelijkheden van:

 • big data
 • open data
 • eigen data

Het DVC-SI kan voor hen een quickscan maken voor advies op maat.

Aangezien het DVC-SI nog in oprichting is, gaat meer informatie nu nog via de site van Smart Industry, www.smartindustry.nl.

Big Data Innovatiehub, Zoetermeer

De Big Data Innovationhub in Zoetermeer helpt organisaties met data-analyse om hun:

 • productie efficiënter te maken
 • processen te verbeteren
 • bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Ze faciliteren onder andere:

 • workshops
 • kennissessies
 • masterclasses
 • de uitvoering van data-quickscans

Ga voor meer informatie naar www.bigdatainnovatiehub.nl.