Overal snel internet

Het is de ambitie van het kabinet om Nederland te laten beschikken over een digitale infrastructuur van wereldklasse. Op die manier kunnen consumenten en ondernemers de vruchten plukken van (vernieuwende) digitale diensten.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de aanleg van nieuwe digitale netwerken voor zowel vaste als mobiele netwerken. Overal snel internet helpt gemeenten bij het vormgeven van hun beleid. Onderwerpen waarover informatie te vinden is op Overalsnelinternet.nl zijn:

 • hoogte van leges
 • vergoeding herstel wegverharding en groen
 • graafdiepte
 • afspraken bij grote projecten
 • straling en gezondheid
 • antennebeleid

Overalsnelinternet.nl is een website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gesprekstafels

In het najaar van 2019 organiseert Overal snel internet een aantal regionale gesprekstafels over de nieuwste generatie mobile technologie (5G).

Tijdens deze gesprektafels gaat het over:

 • de komst van nieuwe digitale infrastructuur
 • de vraag hoe gemeenten zich daarop goed kunnen voorbereiden
 • de kansen die dit biedt

De regionale gesprekstafels zijn een initiatief van:

 • ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website Overalsnelinternet.nl.