De tweede Conferentie Nederland Digitaal wordt van 16 tot en met 19 maart 2020 gehouden in Groningen. De eerste conferentie was in maart 2019 in Theater Gooiland in Hilversum. Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid wisselden kennis uit en sloegen de handen ineen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen.

Conferentie als katalysator

Digitalisering verandert onze economie en samenleving. Om de kansen die dit biedt te benutten en uitdagingen van deze transformatie aan te pakken is samenwerking nodig. Tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het kabinet heeft daarom het initiatief genomen tot de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2018-2021. De Conferentie Nederland Digitaal brengt partijen bij elkaar en is een katalysator voor samenwerking. Hiermee geven we een impuls aan de uitvoering en doorontwikkeling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

De eerste editie van de conferentie in beeld

Benieuwd naar de sfeer, de concrete resultaten en opbrengsten van de eerste Conferentie Nederland Digitaal? Deze eindfilm geeft u een indruk.

Eindfilm Conferentie Nederland Digitaal

Kunstmatige intelligentie (AI)

Het overkoepelende thema van de conferentieweek was 'kunstmatige intelligentie'. In de programmering kwam dit als rode draad terug. Bijvoorbeeld in onderwerpen als wetenschappelijk onderzoek, ethische vraagstukken en maatschappelijke en economische toepassingen. 

Doel was om kennis en inspiratie te delen en acties aan elkaar te verbinden. Dit gebeurde onder andere in debatten, workshops, plenaire sessies en een doorlopende innovatiemarkt.

Openingsfilm Conferentie Nederland Digitaal

Openingsfilm Conferentie Nederland Digitaal