Conferentie Nederland Digitaal

De conferentie Nederland Digitaal is tweemaal gehouden. In 2019 fysiek, en 2021 digitaal. De editie van 2020 moest worden geannuleerd vanwege de Corona-crisis. Op deze pagina vindt u een overzicht en sfeerimpressies van de eerder gehouden conferenties.

De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren in snel tempo. Dit vraagt om een goede balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s, waarbij we rekening houden met bescherming van onze grondrechten. Tijdens de Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.

Sociale media Nederland Digitaal

Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op:

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nederlanddigitaal.nl.

Hashtags

Wilt u ons taggen op sociale media? Gebruik dan de volgende #hashtag:

 • #NLDigitaal

Jaarlijks zette de conferentie in op:

 • Het zichtbaar maken waar digitalisering in Nederland verantwoord wérkt.
 • Het lossen van startschoten om initiatieven op grote schaal uit te rollen.
 • Het creëren van nieuwe verbindingen tussen groepen.
 • Het voeren van een maatschappelijke discussie met publiek en politiek over maatschappelijk verantwoord digitaliseren.
   

Doelgroepen

Alle groepen die bepalend zijn voor digitalisering in Nederland komen op de conferentie bijeen. De conferentie richt zich op deelnemers van verschillende achtergronden zoals overheden, bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

De deelnemers zijn actief in zowel ontwikkeling als toepassing van digitale technologie of zijn gebruikers daarvan zijn of stellen beleidsmatige kaders voor digitalisering.

Initiatiefnemers

De jaarlijkse conferentie was een initiatief van het kabinet. De conferentie wordt georganiseerd door drie ministeries:

 1. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 3. Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

De programmering van de Conferentie Nederland Digitaal is gebaseerd op de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De programmering komt tot stand met bedrijven, overheden, kennisinstituten, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Het programma van de conferentie Nederland Digitaal werd opgedeeld in de volgende thema's:

 • Artificiële intelligentie
 • Datadelen en –toegang
 • Digitale inclusie en vaardigheden
 • Digitale overheid
 • Digitale connectiviteit
 • Digitale weerbaarheid

Conferentie 2021 in beeld

De tweede editie van de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal vond plaats van 8 tot en met 10 februari 2021. Vanwege corona was de conferentie helemaal online. Het programma werd in samenwerking met netwerkorganisatie Noorden Digitaal ingevuld.

Bekijk de eindvideo om een impressie van de conferentie te krijgen.

Openingsfilm Conferentie Nederland Digitaal 2021