Conferentie Nederland Digitaal

Het belang van digitalisering is tijdens de coronacrisis nog eens extra duidelijk geworden. De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren dan ook in snel tempo. Dit vraagt om een goede balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s. Waarbij we rekening houden met bescherming van onze grondrechten. Tijdens de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.

De conferentie vindt van 8 t/m 10 februari 2021 volledig online plaats.

We zorgen dat:

 • zichtbaar is waar digitalisering in Nederland verantwoord wérkt
 • startschoten zijn gelost om initiatieven op grote schaal uit te rollen
 • nieuwe verbindingen tussen groepen zijn gecreëerd
 • maatschappelijke discussie met publiek en politiek wordt gevoerd over maatschappelijk verantwoord digitaliseren
   

Doelgroepen

Alle groepen die bepalend zijn voor digitalisering in Nederland komen in deze week bijeen. De conferentie richt zich op deelnemers van verschillende achtergronden zoals:

 • overheden
 • bedrijven
 • kennisinstellingen
 • onderwijs en maatschappelijke organisaties

De deelnemers zijn actief in zowel ontwikkeling als toepassing van digitale technologie of zijn gebruikers daarvan zijn of stellen beleidsmatige kaders voor digitalisering.

Sociale media Nederland Digitaal

Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op:

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nederlanddigitaal.nl.

Hashtags

Wilt u ons of de conferentie taggen op sociale media? Gebruik dan de volgende #hashtags:

 • #CNLD2021
 • #NLDigitaal
 • #NLDigitaal2021

Succesvolle eerste conferentie

De succesvolle eerste conferentie was in maart 2019 in Hilversum. Er is kennis uitgewisseld, gedebateerd over ethisch digitaliseren en het Beraad Nederland Digitaal is voor het eerst bijeengekomen. Daarnaast zijn handen ineen geslagen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen. Bekijk alle opbrengsten van de eerste Conferentie Nederland Digitaal.

De eerste editie van de conferentie in beeld

Benieuwd naar de sfeer, de concrete resultaten en opbrengsten van de eerste Conferentie Nederland Digitaal? Deze eindfilm geeft u een indruk.

Eindfilm Conferentie Nederland Digitaal

Openingsfilm Conferentie Nederland Digitaal 2019

Openingsfilm Conferentie Nederland Digitaal