Digitalisering biedt grote kansen voor het mkb

‘Digitalisering is geen doel op zich. Maar het is beslist nodig om als ondernemer aan te sluiten bij wat de toekomst vraagt.’ Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, wijst het mkb op het belang om aan de slag te gaan met digitalisering. Als hologram verschijnt ze op het podium op de afsluitende dag van de Conferentie Nederland Digitaal.

Hologram conferentie Nederland Digitaal staatssecretaris Keijzer

‘Als staatssecretaris wil ik ervoor zorgen dat ondernemers optimaal gebruik kunnen maken van digitalisering. En dat tegelijk de risico’s minimaal zijn. Denk aan het efficiënter maken van bedrijfsprocessen, meer klanten bereiken en beter weten wat je klanten willen door data te gebruiken. Eén van mijn acties is het opzetten van een aantal ‘MKB werkplaatsen digitalisering.’

Een werkplaats is een publiek-private samenwerking waarin onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar worden gebracht met als doel het kleine mkb te helpen innoveren. Studenten ondersteunen ondernemers bij het oplossen van hun digitaliseringsvraagstukken. Het leuke aan deze werkplaatsen is dat ze niet in Den Haag zijn bedacht, maar in de praktijk zijn ontstaan.

Platform Driven by Data

Een sprekend voorbeeld hiervan is het Platform Driven by Data verbonden aan The Jheronimus Academy Data Science (JADS) in Den Bosch. Arno Klerks, ondernemer in motoronderdelen, deelt zijn positieve ervaring: ‘Het gepraat over AI (artificial intelligence) en de daadwerkelijke business moeten bij elkaar komen. Het Platform Driven by Data draagt daaraan bij door AI laagdrempelig te maken voor ondernemers.’

Martin Houben, directeur Rabobank Den Bosch weet uit ervaring waar de kansen voor het mkb liggen: ‘Als je mkb wilt helpen moet je investeren in digitalisering en robotisering.’

Financiële ondersteuning

Pieter Waasdorp gelooft in de kracht van werkplaatsen. Waasdorp is directeur Ondernemerschap bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en spreker op de Nederland Digitaal Dag. Hij meldt dat er middelen beschikbaar worden gesteld om meer ondernemers op soortgelijke wijze te helpen: ‘De experimenten in Den Bosch en Groningen hebben geleid tot veel enthousiasme onder zowel ondernemer als student. Het merendeel heeft ook besloten de samenwerking na de pilot voort te zetten. Dus we willen graag dat er meer werkplaatsen komen verspreid over het land.’