Vorming Datadeelcoalitie gestart met ondertekening intentieverklaring

Met de ondertekening van een intentieverklaring hebben 10 partijen donderdag 9 mei 2019 de aftrap gegeven voor de vorming van een Datadeelcoalitie, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet om concrete afspraken te gaan maken waarmee ze data tussen verschillende sectoren makkelijker kunnen gaan delen.

Door datadeling kunnen bedrijven maatschappelijke en economische kansen verzilveren. Wanneer bedrijven uit verschillende sectoren data met elkaar gaan delen, gaat waardevolle informatie niet meer verloren. Meerdere en langere ketens van bedrijven kunnen daarmee gaan profiteren van datadeling.

Ondertekening Intentieverklaring Datadeelcoalitite

“Hoe mooi zou het zijn als we in staat zijn het informatieproces tussen diverse sectoren zo te optimaliseren dat de consument beter af is, doordat hij of zij bijvoorbeeld veel sneller geholpen wordt? Hierbij hebben we natuurlijk uitdrukkelijk oog voor privacy en veiligheid van gegevens,” aldus verbondsdirecteur Harold Herbert, die namens het Verbond van Verzekeraars zijn handtekening onder de intentieverklaring heeft gezet.

Ook Michiel Haarman van iSHARE ziet het nut van de coalitie. Haarman, tevens lid van het Beraad Nederland Digitaal dat tijdens de conferentie is ingesteld, vindt dat de logistiek ‘een meer dan gemiddeld belang’ heeft bij data delen tussen sectoren. “Als we met een datadeelcoalitie kunnen voorkomen dat elke sector data op hun eigen manier deelt, zou dat fantastisch zijn. Dat betekent voor iedereen winst.”

Datadeling in het mkb

Het initiatief komt voort uit een onderzoek dat begin dit jaar in opdracht van het ministerie van EZK is uitgevoerd. In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om datadeling te bevorderen in het mkb. Er bleek onder andere dat bedrijven daar behoefte aan hebben.

EZK heeft daarom het initiatief genomen om de geïnteresseerde datadeelinitiatieven, brancheverenigingen, bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar te brengen, zodat zij de Datadeelcoalitie kunnen vormen. EZK is geen onderdeel van de coalitie, maar werkt vooral faciliterend door partijen samen te brengen en te ondersteunen.

Afspraken over data delen

Doel is dat de coalitie op termijn tot afspraken over data delen komt op basis van een aantal concrete ‘use cases’. De zogenoemde use cases zijn voorbeelden, waarbij de coalitie gaat onderzoeken hoe datadelen in de praktijk werkt. De afspraken die daar uit voortkomen moeten het mogelijk maken om straks data makkelijk, veilig en vertrouwd tussen sectoren te delen. De afspraken kunnen daarna door de coalitie worden vastgelegd in een afsprakenstelsel.

Partijen die ondertekend hebben

De partijen die met elkaar de intentieverklaring op 9 mei 2019 hebben ondertekend zijn:

  1. JoinData
  2. iSHARE
  3. SBR Nexus
  4. GO FAIR
  5. BOVAG
  6. Verbond van Verzekeraars
  7. BDVC (Big Data Value Center)
  8. KPN
  9. NEN
  10. Visma Connect

Een aantal partijen heeft toegezegd de intentieverklaring binnenkort te willen ondertekenen en ook deel uit te willen maken van het initiatief. 

Meer informatie

Nog vragen of behoefte aan meer informatie? Stuur een mail naar info@datasharingcoalition.eu.