Vernieuwing en opschaling in meer dan 100 sessies #NederlandisAAN

Het programma van de tweede Conferentie Nederland Digitaal is bekend. Zie programma Digitaal Talent Dag en programma Nederland Digitaal Dag. Enkele honderden organisaties vanuit overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en maatschappelijke instellingen zijn betrokken bij de meer dan 100 sessies over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.

Conferentie Nederland Digitaal 2020

Het programma is tot stand gekomen door een strenge selectie uit de meer dan 275 voorstellen die binnenstroomden na een oproep van de organisatie. Allerlei aspecten van digitalisering in Nederland komen aan  de orde: van online ondernemen voor mkb’ers tot digitale soevereiniteit voor burgers; van datadelen voor de bestrijding van mensenhandel tot ‘het Woodstock van de maakindustrie’; en van digitale dienstverlening door de overheid tot het digitale weerbaarheid voor bedrijven. 

Thema’s

Het programma van CNLD 2020 draait om de volgende thema’s:

  1. Digitale weerbaarheid
  2. Artificiële intelligentie
  3. Data en groei
  4. Connectiviteit
  5. Digitale inclusie en vaardigheden
  6. Digitale Overheid
  7. Trends en toekomst

De conferentie vindt plaats in MartiniPlaza in Groningen. Noord-Nederland levert een belangrijke bedrage via het initiatief NoordenDigitaal – een regionaal ecosysteem van bedrijfsleven, overheid, wetenschap, onderwijs en maatschappelijke organisaties, dat grensverleggende innovaties tot stand brengt op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, inclusie en industriële innovatie.

#NLdigitaal2020

Tijdens de Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid. Het kabinet is initiatiefnemer van de conferentie. De conferentie opent met de Digitaal Talent Dag op 16 maart, een initiatief van het ministerie van OCW, gevolgd door de wetenschapsconferentie ICT.OPEN door NWO en IPN op 17 en 18 maart. Donderdag 19 maart vindt tenslotte de Nederland Digitaal Dag plaats, georganiseerd door de ministeries EZK, BZK en JenV. Alle vier de dagen vindt de presentatie van regionale initiatieven plaats door NoordenDigitaal.

Deelname aan de conferentie is kosteloos op maandag 16 maart en donderdag 19 maart. Het aantal plaatsen is beperkt.