Conferentie Nederland Digitaal en regionaal programma Noorden Digitaal gaan niet door

De Conferentie Nederland Digitaal (16-19 maart 2020) en het regionale programma NoordenDigitaal (13-19 maart) gaan helaas niet door. De organisatie volgt hiermee de aanwijzing op van het RIVM en het besluit van het kabinet om bijeenkomsten groter dan 100 personen niet toe te staan. Begrijpelijk, maar jammer gezien alle energie en het enthousiasme van iedereen die een bijdrage hieraan leverde.

Dame-met-microfoon

De organiserende partijen Rijksoverheid, NWO en NoordenDigitaal gaan in overleg over mogelijkheden om de conferentie op een ander moment te laten plaatsvinden. We houden u hierover op de hoogte via de website, sociale-mediakanalen en e-mail.

Onder de vlag van de Conferentie Nederland Digitaal werken overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen aan digitalisering in Nederland. De conferentie bestaat uit de Digitaal Talent Dag, ICT.OPEN en de Nederland Digitaal Dag.