Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk onderstreept belang ICT

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft woensdag de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. De jaarrapportage geeft een overzicht van de prestaties van de Rijksoverheid op organisatorisch gebied. Door de keuze die in 2019 is gemaakt om te investeren in ICT was het dit voorjaar, gezien de coronamaatregelen, mogelijk om massaal thuiswerken door rijksambtenaren snel en succesvol te faciliteren. Het laat zien hoe belangrijk het is om als organisatie wendbaar te zijn en hoe essentieel de ondersteunende bedrijfsvoering is om het werk te kunnen continueren.

Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk ICT

ICT en informatiebeveiliging

Digitalisering biedt geweldige kansen. Door het coronavirus werken de meeste rijksambtenaren net als vele Nederlanders momenteel thuis. Het snel en adequaat bieden van thuiswerkvoorzieningen was mogelijk door de flexibiliteit van onze medewerkers en de reeds ingezette lijn om thuiswerken te faciliteren. Het videovergaderen kon bijvoorbeeld na het uitbreken van het coronavirus binnen mum van tijd grootschalig worden uitgerold. De ontwikkelingen met digitalisering vragen blijvende aandacht voor informatiebeveiliging. Om de digitaliseringsambities uit te voeren is voldoende goede capaciteit nodig. Naast het aantrekken van voldoende ICT’ers is het belangrijk dat ambtenaren voldoende kennis hebben over de impact van digitalisering op hun werk. Daar wordt met scholing en opleiding in geïnvesteerd.

Lees het hele nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl.