Campagne online veiligheid van start: Alert Online

De jaarlijks bewustwordingscampagne over online veiligheid, Alert Online, start donderdag 1 oktober. Dit jaar is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de organisator van Alert Online. Staatssecretaris Mona Keijzer trapt de campagne af tijdens een live webinar.

Deze webinar is niet alleen voor de partners van Alert Online, maar voor alle geïnteresseerden. Wil je de webinar volgen, registreer je eerst en ga naar het webinar platform. Informatie over het programma is te vinden op de campagnewebsite www.alertonline.nl.

Webinar: gesprek over cybersecure gedrag van Nederlanders

Investeren in gedragsverandering rond cybersecurity draait om het geven van het goede voorbeeld, maar ook om het “doen’’. We leren en ondervinden in de praktijk. Het centrale thema van Alert Online 2020. Wat is de status van de Nederlandse weerbaarheid, het kritisch denken, het vertrouwen in digitale ontwikkelingen, cybersecurity talent en innoverend vermogen? Hoe kijken we aan tegen de cyberveiligheid van werken op afstand. Welk gedrag laten we hierbij zien en wat ligt hieraan ten grondslag? In de live webinar gaan gedragsdeskundige Rick van Baaren (Radboud Universiteit Nijmegen) en onderzoeker Kevin Hengstz (Motivaction) hierover in gesprek. De resultaten van het jaarlijkse trendonderzoek van Alert Online worden hierbij toegelicht. Kijkers kunnen via polls en vragen deelnemen aan het gesprek.

Alert Online

De campagne is een gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Het doel van Alert Online is om aandacht te vragen voor cybersecurity, om meer bewustwording te creëren en om cybersecure gedrag te bevorderen bij Nederlandse burgers, consumenten, overheden, bedrijfsleven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Dit wordt gedaan door kennisoverdracht via online kanalen en met een specifiek partnernetwerk van ongeveer 300 organisaties in Nederland, die elk eigen initiatieven organiseren onder de paraplu van Alert Online. Wij willen samen met de netwerkpartners de digitale dijken versterken en verhogen door elkaar in kennisoverdracht te versterken en initiatieven en resultaten te verbinden.

Cybermaand oktober

Oktober is de European Cyber Security Month. Gedurende deze maand organiseren partners diverse activiteiten onder de vlag van Alert Online waarbij cybersecurity onder de aandacht komt te staan van medewerkers, klanten en hun directe omgeving. Alle activiteiten zijn te vinden op de campagnewebsite.