‘We vertrouwen op aarde ongemerkt steeds meer op ruimtevaarttechnologie’

Veilige communicatie tussen militairen, het voorspellen van bosbranden, realtime beelden van luchtverontreiniging, precies weten hoeveel water gewassen nodig hebben, en snelle signalering van dreigende dijkverzakkingen. Dit is een selectie van toepassingen die mogelijk gemaakt worden door satellieten die in een baan om de aarde cirkelen.

Maan schijnt door de bomen
Beeld: Louis Ottens

In nagenoeg elke hoek van onze samenleving biedt ruimtevaarttechnologie mogelijkheden: voor bedrijven om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, en voor overheden om hun taken goed uit te voeren. De ruimtevaartsector groeit dan ook bovengemiddeld snel: tussen 2014 en 2018 is de werkgelegenheid met 20% toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Dialogic dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Wie denkt dat ruimtevaart alleen belangrijk is voor astronauten of raketbouwers heeft het mis. Dit onderzoek wijst uit dat we er allemaal wat aan hebben: van boeren tot militairen en van bedrijven en overheden tot iedereen die wel eens een weersvoorspellingsapp gebruikt. Het onderzoek laat ook zien dat we pas aan het begin staan van wat we allemaal kunnen met ruimtevaart – vooral de combinatie met andere technologieën als AI kan ons nog veel opleveren. Daarom investeert het kabinet tussen 2020 en 2022 € 387,5 miljoen in ruimtevaart.”

Bovengemiddelde groei

De Nederlandse ruimtevaartsector is in 2018 goed voor circa 10.500 banen, 1,9 miljard euro productiewaarde, en 1 miljard euro toegevoegde waarde. De ruimtevaartsector is sinds 2014 bovengemiddeld gegroeid, qua werkgelegenheid zelfs met meer dan 20%. Dit laat volgens de onderzoekers van Dialogic zien dat de Nederlandse ruimtevaartsector concurrerend blijft op deze wereldwijde groeimarkt.

Nederlandse innovatie in de ruimte

Momenteel zweven er meerdere voorbeelden van Nederlandse innovatie in een baan om de aarde. Het ruimte-instrument TROPOMI, grotendeels in Nederland ontwikkeld, monitort dagelijks de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zoals stikstofdioxide en methaan. Het Nationaal Icoon Hiber maakt het met hun satellietnetwerk mogelijk om zelfs op de meest afgelegen plekken ter wereld verbinding te maken met slimme apparaten. En in september 2020 ging aan boord van de Vega-raket de HyperScout-2 mee. HyperScout-2 is ontwikkeld door het bedrijf Cosine in Warmond (Zuid-Holland) en is het eerste op AI gebaseerde aardobservatie-instrument. Met het algoritme kunnen onder meer bosbranden worden opgespoord en voorspeld.

Meer informatie

Voor meer informatie over Nederlandse ruimtevaart en de toepassingen ervan kan men terecht bij het Netherlands Space Office.

Ruimtevaarttechnologie is ongemerkt aanwezig in ons dagelijks leven.

De ruimtevaartsector is goed voor 10.500 banen in Nederland.

In de periode 2014 tot 2018 groeide de werkgelegenheid in de sector met 20 procent.

Veel Nederlandse instrumenten en technologieën zitten in een baan rond de aarde.

Zo brengt satelliet Tropomi luchtvervuiling in beeld.

De minisatellieten van Hiber zorgen voor bereik op de meest afgelegen plaatsen.

En Cosine’s Hyperscout2 spoort bosbranden op vanuit de ruimte.

Investeren in ruimtevaart biedt kansen voor onze maatschappij én economie.