Minister Van Ark stimuleert gebruik digitale persoonlijke gezondheidsomgeving

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) heeft de gebruikersregeling voor leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) met een jaar verlengd. Met deze gebruikersregeling wordt het gebruik van digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen gestimuleerd.

Nieuwe gebruikersregeling voor leveranciers van PGO
Beeld: Eric Maas

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Met een PGO kan iedere Nederlander zijn gezondheidsgegevens beheren in een app of op een website. Bijvoorbeeld de gegevens die in het systeem staan bij:

  • het ziekenhuis
  • de huisarts
  • de verloskundige

Daarmee heeft iedereen op één plek overzicht en zijn de gegevens veilig. Mensen hebben daarmee overzicht en zijn zelf beter op de hoogte van hun gezondheid.

Gebruikersregeling

De gebruikersregeling is een tijdelijke financieringsregeling voor leveranciers van een PGO. De leveranciers moeten onder andere voldoen aan het MedMij-label, waardoor gezondheidsgegevens veilig uitgewisseld kunnen worden. Leveranciers krijgen betaald voor elke gebruiker die tenminste één keer actief gegevens heeft opgehaald of gedeeld. Dit bedrag is vastgesteld op 7,50 euro. Omdat er in 2020 nog geen gegevens konden worden uitgewisseld, krijgen toegelaten leveranciers eenmalig een vaste vergoeding van 30.000 euro uit de regeling.

Planning

Naar verwachting zal in 2021 uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen de PGO’s van burgers en zorgaanbieders steeds verder op gang komen. Door de PGO-alliantie, o.l.v. de Patientenfederatie Nederland zal meer bekendheid worden gegeven aan de mogelijkheden van de PGO.

Met de verlenging loopt de gebruikersregeling nu door tot minimaal 31 december 2021. Ondertussen wordt er onderzocht hoe PGO’s op een duurzame manier gefinancierd kunnen worden.