Het DTC zoekt bedrijven voor pilot notificeren dreigingsinformatie

Het Digital Trust Center (DTC) start dit jaar met het actief benaderen van bedrijven bij ernstige cyberdreigingen en kwetsbaarheden. Deze DTC Informatiedienst is een belangrijke stap om het Nederlandse niet-vitale bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen de toenemende cyberdreigingen zoals ransomware. Tijdig ingelichte bedrijven kunnen namelijk direct maatregelen nemen om de schade van de kwetsbaarheden te beperken. 

Bedrijfsleven
Beeld: Ruud Sies

In aanloop naar de lancering van de DTC informatiedienst start het DTC met een pilot om de effectiviteit van de dienst in de praktijk te toetsen. Het DTC zoekt hiervoor 40 niet-vitale bedrijven. Tijdens de pilot zal het DTC de bedrijfsgegevens van de deelnemende bedrijven controleren op bij het DTC bekende dreigingsinformatie of kwetsbaarheden. Mochten deze gevonden worden dan zullen de betreffende bedrijven hierover worden benaderd. 

Wil je helpen om ondernemend Nederland weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen? En tegelijkertijd te weten komen of je eigen bedrijf vrij van kwetsbaarheden is? Lees dan hier meer over de pilot van de DTC Informatiedienst. Hier vind je ook de voorwaarden om aan de pilot mee te kunnen doen. Deelname aan de pilot is gratis.