DESI Index 2022: Nederland in top drie

Nederland scoort consistent hoog op de Digital Economy and Society Index (DESI). Deze Europese barometer wordt sinds 2014 bijgehouden. In DESI de wordt per land bijgehouden hoe de digitalisering zich op verschillende fronten ontwikkelt. Dit wordt gedaan op basis van vier indicatoren: menselijk kapitaal, connectiviteit, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten.

Man werkt op laptop

Bij de vorige editie van de DESI scoorde Nederland bijzonder hoog op het gebied van digitale basisvaardigheden onder de burgers. Van de gepeilde Nederlanders beschikt 79,4% over deze vaardigheden - het hoogste percentage in Europa.

Toch bood de DESI-rapportage van 2021 nog ruimte voor verbetering. Zo scoorde Nederland iets onder het Europese gemiddelde wat betreft het aantal ICT-ers dat vrouw is, en het aantal ICT-ers die op dit gebied een studie heeft voltooid. Dit gebrek aan formeel geschoolde ICT-ers werd ook gevoeld door Nederlandse ondernemers. Daarnaast is er meer ruimte voor ICT in het algemene onderwijs.

Stijging

In de meest recente editie van de DESI is Nederland een plaats gestegen, van vier naar drie. Nederland passeert hiermee Zweden op de ranglijst. Met een score van 67.4 presteren alleen Denemarken (69.3) en Finland (69.6) beter.

Met name de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, de bijdragen vanuit het Nationale Groeifonds en het vooruitzicht van investeringen vanuit het Europese Corona-herstelplan dragen bij aan optimisme over de toekomst van de digitalisering in Nederland, en de voortrekkersrol binnen Europa.

Toch blijft er ruimte voor verbetering. Zo gebruikt slechts 13% van de Nederlandse ondernemingen artificiële intelligentie (AI). De doelstelling van de EU is 75% adaptatie in 2030. Ook blijft het gebrek aan formeel geschoolde ICT-ers een probleem.