Nederlandse AI Coalitie presenteert nieuwe cursus voor de creatieve industrie

De ontwikkelingen op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI) gaan momenteel razend snel. Dit kan grote gevolgen hebben voor hoe we ons werk doen. Zo ook voor de creatieve industrie. Voor die sector biedt de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) nu een nieuwe cursus. Deze is opgesteld in samenwerking met Topsector Creatieve Industrie.

Voorbeeld van AI-gegenereerde kunst

De gratis cursus is ontwikkeld om zo toegankelijk mogelijk te zijn, dus ook voor mensen die wel interesse hebben, maar totaal geen ervaring in het gebruik van AI. In tien tracks wordt de essentiële basiskennis over de grondslagen van AI opgebouwd. Zowel theoretische als praktische voorbeelden van toegepaste AI in de creatieve industrie komen aan het bod. Ook ethische vraagstukken omtrent het gebruik van AI in de creatieve industrie worden besproken.

De cursus is opgebouwd uit tien tracks, die op eigen tempo kunnen worden afgewerkt. Elke track bestaat uit een combinatie van korte video's waarin verschillende experts een onderwerp bespreken. Deze video's worden afgewisseld met vragen waarbij gebruikers geprikkeld worden om na te denken over de materie van de cursus.

Snelle ontwikkelingen

Het gebruik van AI in de creatieve industrie is de laatste tijd veel in het nieuws. Zo willen film- en televisiestudio's in de verenigde staten, waar momenteel zowel de vakbond voor acteurs als die voor schrijvers staken, AI-tools gebruiken om scripts te schrijven en door de computer gegenereerde personages te gebruiken in plaats van acteurs. Een van de actiepunten van de vakbonden is het verkrijgen van garanties dat AI niet gebruikt zal worden om hun werk overbodig te maken.

Ook op het gebied van copyright voor AI-gegenereerd materiaal is nog veel onzeker. Aan de ene kant is nog steeds niet duidelijk in hoeverre copyright geclaimd kan worden op werk waarbij (deels) gebruik is gemaakt van AI. Aan de andere kant lopen verschillende rechtszaken van kunstenaars en auteurs tegen aanbieders van AI tools. Zij menen dat het trainen van modellen op hun werk inbreuk maakt op hun auteursrecht.