Nederlanders meest digitaal vaardige Europeanen

Van alle Europese lidstaten heeft Nederland het hoogste percentage inwoners dat digitaal vaardig is. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna 80% van de Nederlanders ouder dan 12 jaar beschikt over digitale basisvaardigheden, of een hoger niveau van vaardigheid. Dat is een toename ten opzichte van het laatste meetmoment in 2021. Toen bezat 74% van de gepeilde personen digitale basisvaardigheden.

Header afbeelding nieuwsitem EU-programmeerweek

Het onderzoek van het CBS is onderdeel van EU-breed onderzoek. Van alle 27 EU-landen wordt volgens dezelfde methodiek gepeild. Dit onderzoek is onderdeel van Europa's digitale decennium, de EU-doelstellingen voor 2030. Een van die doelstellingen is dat 80% van de EU-burgers over digitale basisvaardigheden beschikt. Met het resultaat van 2023 zijn Nederland en Finland de belangrijkste kanshebbers om deze doelstelling te halen. Ook bij de peilingen van 2021 presteerden deze twee landen verreweg het sterkste op het gebied van digitale vaardigheden.

Top 5 EU-landen voor digitale vaardigheden, 2021

Top 5 EU-landen voor digitale vaardigheden, 2021 in %
LandBasisvaardighedenMeer dan basisvaardigheden
Nederland2752
Finland3148
Ierland3140
Denemarken3137
Zweden3136

Het totaal percentage van burgers met digitale vaardigheden tussen Finland en Nederland is gelijk. Nederland scoort echter hoger op het percentage van burgers dat meer dan basisvaardigheden heeft.

CBS Brontabel als csv (130 bytes)

Het onderzoek richt zich op vijf aspecten van digitale geletterdheid: online communicatie, informatie en digitale geletterdheid, computers en online diensten, privacybescherming en software-gebruik. Op alle vijf gebieden scoren Nederlanders beter dan twee jaar geleden. De grootste toename is te zien in de categorie van privacybescherming: een stijging van 6.5%.

Deze enquête wordt jaarlijks van april tot en met juli gehouden. Ongeveer 6 duizend mensen van 12 jaar of ouder nemen aan het onderzoek deel. Onderscheid wordt gemaakt tussen digitale basisvaardigheden, en meer dan digitale basisvaardigheden. De indeling hierin is afhankelijk van het aantal activiteiten dat een ondervraagd persoon op dit gebied kan uitvoeren. Iemand heeft digitale basisvaardigheden op de gebieden informatie en digitale geletterdheid, en online communicatie, als deze persoon ten minste één activiteit doet op deze gebieden. Op de andere drie gebieden (computers en online diensten, privacybescherming, en softwaregebruik) heeft iemand digitale basisvaardigheden als deze persoon één of twee activiteiten doet op deze gebieden. Bij meer dan het gestelde aantal activiteiten bij deze gebieden is sprake van meer dan basisvaardigheden.