Onderzoek wijst uit: tekort IT-personeel zorgt voor stagnatie

De digitalisering biedt veel mogelijkheden voor ondernemers. Nederland loopt voorop in digitale infrastructuur en digitale vaardigheden van de burgers. Ons land loopt voorop in online winkelen en zaken doen. Toch blijft er veel geld op tafel liggen. Er is namelijk een groot gebrek aan getraind IT-personeel waardoor het Nederlands bedrijfsleven veel omzet misloopt. Dat blijkt uit onderzoek van Linden-IT.

Conferentie dataprincipes Finland

Het tekort aan IT-professionals raakt vooral grotere bedrijven. Ruim een derde van de ondervraagde bedrijven met 501 tot 1000 werknemers geeft aan dat een gebrek aan gekwalificeerd IT-personeel heeft geleid tot zowel minder groei als minder omzet. Ook kleinere bedrijven geven aan dat een tekort aan personeel de ontwikkeling van het bedrijf in de weg staat, maar in mindere mate. 22% van de ondervraagde kleine en middelgrote bedrijven geeft aan dat een tekort aan gekwalificeerd personeel de groei van het bedrijf in de weg staat.

Vooral investeringen in interne opleidingen van eigen personeel wordt gezien als een oplossing voor het tekort. Met name financiƫle instellingen en de overheid geven aan hier gebruik van te maken. Ongeveer twee derde van deze bedrijfsgroepen geeft aan dit te doen. In andere sectoren wordt hier minder gebruik van gemaakt, maar ook in gezondheidszorg, de branche waarin het percentage het laagst is, geeft bijna de helft van de bedrijven aan dat het opleiden van eigen personeel een alternatief biedt voor het aannemen van extern personeel. Het rekruteren van personeel uit het buitenland lijkt een minder populaire oplossing.

Strategie Digitale Economie

Het belang van gekwalificeerd personeel om optimaal gebruik te maken van de kansen die digitalisering biedt, is ook benoemd in de Strategie Digitale Economie. Naast het belang van investeringen, subsidies en informatievoorziening, is ook het bevorderen van digitale vaardigheden onder werknemers een belangrijk speerpunt. Doel van de overheid is dat Nederland in 2030 1 miljoen digitaal geschoolde werknemers heeft.

Niet alleen het bedrijfsleven heeft te maken met een tekort aan gekwalificeerd IT-personeel. Recent onderzoek wijst uit dat acht op de tien overheidsorganisaties moeite heeft met het vullen van vacatures op IT-gebied. Voor de landelijke overheid geldt dit zelfs voor alle organisaties. Ook hier lopen projecten en investeringen vertraging op doordat er niet genoeg personeel beschikbaar is dat over de juiste vaardigheden beschikt.