Remote Sensing data: een bron van innovatie

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 11.15 - 12.05 uur

Zaal: Anton Philips (boven, 1e etage, niet rolstoeltoegankelijk)

Thema:  Maatschappelijke en economische kansen van digitalisering (2): het Agrodomein

Inhoud

Data afkomstig van satellieten bieden ongekende mogelijkheden voor het monitoren van allerlei activiteiten op het land, water en in de atmosfeer. Door snelle ontwikkelingen in de ruimtevaart en het processen van satellietdata  komt het gebruik van deze data nu binnen bereik van iedereen.

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • Birds AI
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Netherlands Space Office