Data Sharing Coalition: datadelen tussen sectoren

Het realiseren van de echte waarde van data kan alleen als we data delen en hergebruiken. Om de Nederlandse data-economie verder te versterken moeten bedrijven daarom meer samenwerken en data met elkaar delen. In de Nederlandse visie op data komen de Data Sharing Coalition en het datadelen tussen sectoren vaak aan bod.

De Data Sharing Coalition is een open, groeiend en internationaal initiatief. Verschillende organisaties werken samen om datadelen tussen sectoren makkelijker te maken. Door data tussen sectoren en op grote schaal te delen, krijgen organisaties toegang tot data van andere organisaties. Deze kunnen ze gebruiken om nieuwe waarde voor hun organisatie te creëren. Bijvoorbeeld:

  • slimmere processen
  • verminderd risico
  • het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

Oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Datadelen tussen organisaties in verschillende sectoren kan ook bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • slimme woonwijken
  • slim vervoer
  • de energietransitie

Europese datastrategie

In de Europese datastrategie benadrukt ook de Europese Commissie het belang van datadelen tussen sectoren. Het doel is dat data binnen de hele Europese Unie en binnen/tussen alle sectoren vrij kan bewegen. Deze Europese datastrategie sluit aan bij de visie van de Data Sharing Coalition.

De Data Sharing Coalition stimuleert datadelen tussen sectoren maar met controle bij de oorspronkelijk eigenaar van deze data. De eigenaar bepaalt met wie hij/zij deze data deelt en onder welke voorwaarden. Om dit doel te bereiken houdt de Data Sharing Coalition zich bezig met drie hoofdzaken.

Ten eerste onderzoekt het algemene afspraken voor het delen van data en legt het deze vast. Ten tweede bootst de Data Sharing Coalition de praktijk van datadelen na in zogeheten use cases. Ten derde deelt het kennis om de ontwikkeling van bestaande en nieuwe initiatieven in datadelen te ondersteunen.

Toegang tot kansen data-economie

Met een algemeen afsprakenstelsel kunnen organisaties eenvoudiger, op een betrouwbare en gecontroleerde manier data uitwisselen met partijen uit andere sectoren. Elke deelnemer van de Data Sharing Coalition heeft zo toegang tot de mogelijkheden en kansen die de data-economie biedt.

De Data Sharing Coalition is dus een belangrijk onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Het streven is dat we de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering zo veel mogelijk benutten.

Use cases datadelen

Deelnemers van de Data Sharing Coalition ontwikkelen een aantal use cases. Zo creëren zij nieuwe waarde door het delen van data tussen sectoren. Ook bieden ze waardevolle, praktische inzichten in wat er nodig is om een algemeen afsprakenstelsel te creëren.

In de eerste case delen consumenten energiedata met een financiële dienstverlener (bijvoorbeeld een bank of hypotheekverstrekker). Deze geeft persoonlijk advies over investeren in energiebesparende maatregelen en financiering via een lening. In de tweede case delen logistieke organisaties vrachtdata met hun verzekeraar voor verbeterde processen en verminderd risico. In de derde case delen organisaties data met hun brancheorganisatie. Zo ontstaan waardevolle inzichten voor hen over hoe de totale branche presteert. Ook ten opzichte van andere branches.

Lid worden Data Sharing Coalition

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het creëren van een generiek afsprakenstelsel? Kennis vergaren en delen over datadelen (tussen sectoren)? En deel uitmaken van een open en betrokken community die je netwerk zal verrijken? Sluit je dan als deelnemer aan bij de Data Sharing Coalition