Studenten in Groningen helpen ondernemers groeien

‘Alle ingrediënten zijn aanwezig, het enthousiasme en een stevige ambitie ook.’ Annette Dupree, projectleider, ziet een wereld aan mogelijkheden voor de Werkplaats Online Ondernemen Groningen.

Opening Digitale Werkplaats Groningen

Mkb’ers die met online sales en marketing meer rendement uit hun bedrijf willen halen, maar niet weten hoe ze daarin te werk gaan, krijgen vanaf maandag hulp van studenten. Onder professionele begeleiding uiteraard. Daarmee is het fundament onder een gespierde samenwerking gelegd. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen hebben het startschot gegeven samen met alle partners – kennisinstellingen, overheden en expertbedrijven.

Publiek-private samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijven

De Werkplaats Online Ondernemen is een initiatief van:

  • Hanzehogeschool Groningen
  • Noorderpoort
  • Rijksuniversiteit Groningen

Ze werken daarin samen met ondersteunende experts als:

  • ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
  • provincie Groningen
  • gemeente Groningen
  • Rabobank
  • Google
  • Daar-om.nl
  • Kranz Collins

Naast EZK financieren de provincie, de gemeente Groningen en Rabobank Stad & Midden Groningen de samenwerking.

Digital Society Hub

Roland Hiemstra, programmadirecteur Hanzehogeschool Digital Society Hub (DSH) is niet verbaasd. ‘Groningen kent een sterk samenwerkingsnetwerk, waar snel de juiste mensen uit de kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven bij elkaar komen en samenwerken aan gemeenschappelijke thema’s en projecten.’ De Werkplaats Online Ondernemen krijgt een fysieke plek binnen DSH, waar over de grenzen van opleidingen, instituten en organisaties heen op het brede terrein van digitale innovatie wordt samengewerkt. Een logische plek waar alle partijen elkaar makkelijk kunnen vinden.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Studenten van de Noorderpoort, de Hanzehogeschool en de RUG analyseren de vragen en wensen van de bedrijven vanuit hun eigen opleidingsniveau en presenteren de ondernemer vervolgens een pasklaar advies. Bij de universiteit zetten studentenconsultancy teams zich in vanuit het Groningen Digital Business Center. Bij Noorderpoort werken mbo-studenten aan webshops, seo-teksten en vormgeving vanuit de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap / het Kasteel.gro. En bij de Hanzehogeschool Groningen zijn inmiddels de eerste bedrijven gestart met studenten van de minor Digital Marketing. De studenten worden tijdens de opdrachten begeleid door docenten en experts uit de praktijk.

Kansen en verwachtingen

Annette Dupree, projectleider van de werkplaats: ‘Ik merk bij veel mensen enthousiasme over het idee. Iedereen die ik spreek, is of kent wel een ondernemer die met de werkplaats geholpen zou zijn of een online expert die graag betrokken zou willen worden. De vraag is dus voor veel mensen herkenbaar.’

Ook voor Stieneke Boerma, bestuursadviseur Noorderpoort zijn de voordelen van de werkplaats glashelder: ‘Voor onze studenten is contextrijk leren enorm belangrijk. En juist mkb-bedrijven hebben de echte doeners die onze studenten zijn nodig. Ik verwacht dat we door de werkplaats veel meer van die contextrijke vragen van mkb’ers krijgen. En dat onze studenten samen met elkaar of met hbo- en wo-studenten de mkb’ers op die manier daadwerkelijk kunnen helpen”.

Veel voordelen dus. Zijn er ook uitdagingen?

Die zijn er. Er zijn verschillende belangen en verwachtingen die goed op elkaar afgestemd moeten worden. Dupree: ‘De match tussen vragen van ondernemers en de fase waarin studenten in het onderwijs zijn, moet ook bij het opschalen steeds goed gelegd worden.’

Joop de Vries, hogeschooldocent Digital Marketing en initiator van de Minor Digital Marketing bij de Hanzehogeschool Groningen vindt het bovendien belangrijk dat het docentencorps goed aansluit bij de digital marketing.

Karel Jan Alsem, lector marketing aan de Hanzehogeschool voegt eraan toe: ‘Om het zo in te richten dat we grotere aantallen mkb’ers kunnen helpen én daarbij online marketing op de Hanze versterken.’

Jorrit Visser, Rabobank ziet vooral uitdagingen voor het mkb: ‘De sense of urgency creëren bij de doelgroep. Een veelgehoorde opmerking van ondernemers is dat het ‘helemaal zo slecht nog niet gaat’. Ook hier geldt; regeren is vooruitzien. De gemiddelde levensduur van een onderneming is tegenwoordig 15 jaar, terwijl dat in 1958 nog 61 jaar was. Je kan het je gewoon niet meer permitteren om online je zaken niet tijdig voor elkaar te hebben.’

Wolter van der Weide van Daar-om.nl onderschrijft dit: ‘17% van de ondernemers maakt actief gebruik van online marketing en 83% nog niet. De meeste bedrijven realiseren zich niet dat online marketing belangrijk is voor hun groei. Deze groep bewust maken van online marketing is de grootste uitdaging.’

Wanneer is de Werkplaats Online Ondernemen geslaagd?

Dupree: ‘Als we een goed netwerk hebben gebouwd waarbinnen gezamenlijk leren en werken door studenten en mkb-ondernemers leidt tot betere resultaten en waardering bij beide. We hebben dan meer dan duizend bedrijven bereikt, waarvan er honderden ook echt een stap online maken.’

De Vries vult aan: ‘Als er jaarlijks 70 studenten hun bijdrage leveren aan het mkb.’

Ivo van den Brink, Kranzcollins.com: ‘Als we 30% van de mkb-ondernemers, goed verspreid over alle branches, in de komende jaren successen laten bereiken en die op hun beurt weer andere ondernemers aansteken. Dat we op deze manier een beweging op gang brengen. Dan zijn we geslaagd.’

Meer informatie of meedoen

Wilt u meer informatie of meedoen? Kijk dan op de website van Werkplaats Online Ondernemen Groningen.