Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0

De digitale transitie in Nederland kan alleen slagen door samenwerking. Om die reden heeft het kabinet in juni 2018 de Nederlandse Digitaliseringstrategie gelanceerd. In juli 2019 is de update hiervan gepubliceerd. Deze update heet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0.