Veilig Online 2020

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Digitale Economie, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de digitale veiligheid in Nederland.