Cybersecurity, AI en IoT meest kansrijk in ICT-samenwerking met Duitsland

Om met Duitsland samen te werken op ICT-gebied, kan Nederland het beste focussen op cybersecurity, artificial intelligence (AI), en het Internet of Things (IoT). De Nederlandse expertise sluit daarvoor goed aan op de behoefte van Duitse industrie en overheden. Per regio verschilt het expertisegebied waar het meeste behoefte aan is. Wel zal Nederland moeten investeren in de naamsbekendheid als ICT-partner in Duitsland. Dit blijkt uit een analyse van de Nederlandse en Duitse ICT-sector die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft uitgevoerd in opdracht van de Topteam ICT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Conferentie dataprincipes Finland

Als onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie wordt een strategische actieagenda ICT ontwikkeld om maximale synergie te realiseren tussen:

  • strategische acquisitie (NFIA)
  • exportbevordering
  • kennis en innovatie

Internationaal is er veel interesse tot samenwerking, maar Nederland wil meer structuur en meer focus aanbrengen. Zo kan het initiatieven ook daadwerkelijk goed begeleiden. Daarvoor is focus aangebracht op doellanden en op marktkansen zoals bijvoorbeeld AI. Om in 2020 ervaring op te doen met een gerichte aanpak hebben het Topteam ICT en EZK  gekozen voor Duitsland als doelland. 

Internationale ICT-agenda

Het rapport beschrijft tevens vier actielijnen die samen de contouren schetsen van een internationale ICT-agenda in wording. Deze actieagenda zal verder worden uitgewerkt met netwerkpartners uit de Nederlandse ICT-sector. In eerste instantie richt de agenda zich op Duitsland voor het focusgebied kunstmatige intelligentie (AI). 

Daarbij is niet alleen gekeken naar exportkansen, maar ook naar kansen op het gebied van:

  • innovatie
  • samenwerking
  • strategische acquisitie

Dit rapport is tot stand gekomen in nauw overleg met:

  • verschillende netwerkpartners uit de sector
  • Nederlandse ambassade in Berlijn
  • consulaten in Düsseldorf en München
  • Netherlands Business Support Offices in Frankfurt am Main, Hamburg en Stuttgart

Eerder verschenen

Het RVO-rapport bouwt voort op de eerder verschenen publicaties:

Het KPMG-rapport onderzoekt de handelskansen voor de Nederlandse ICT-sector in Duitsland. De aanvullende quickscan van Technopolis identificeert de kansen voor Nederlandse ICT bedrijven en kennisinstellingen in Duitsland op het gebied van onderzoek en innovatie en handel. Dit laatste rapport focust ook op onderzoek en innovatie en richt zich op deels andere ICT-focusgebieden dan het KPMG-rapport. Zo zijn bijvoorbeeld blockchain en AI niet in het KPMG-rapport behandeld en wel in de quickscan van Technopolis.

Meer infomatie

Voor meer informatie kunt u mailen met Lillan Henseler, Projectleider ‘internationalisering ICT’ bij RVO op Lillan.Henseler@rvo.nl.