Start aanmelding Nederland Digitaal Dag

De aanmelding voor de Nederland Digitaal Dag is van start gegaan. Op de Nederland Digitaal Dag werken deelnemers in rondetafelgesprekken, workshops en presentaties samen aan de ambitie om Nederland tot de digitale top van de wereld te laten behoren. Nationale en internationale sprekers geven hun visie op wereldwijde, Europese en Nederlandse ontwikkelingen. Deelnemers uit het bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijke organisaties en overheid gaan gezamenlijk aan de slag met de uitvoering en doorontwikkeling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Conferentie Nederland Digitaal

De Nederland Digitaal Dag is onderdeel van de Conferentie Nederland Digitaal 2019; een publiek-private samenwerking en een initiatief van het kabinet. Rode draad in de programmering is het thema Kunstmatige Intelligentie (AI). Dat ziet u onder andere terug bij de deelsessies over onderwerpen als wetenschappelijk onderzoek, ethische vraagstukken en maatschappelijke en economische toepassingen.

Programma Nederland Digitaal Dag

09:00 - 09:50 uur

Ontvangst

10:00 - 11:00 uur

Plenair programma met vooraanstaande sprekers op het gebied van digitalisering wereldwijd en in Europa

11:15 -13:05 uur

Deelsessies

13:05 -14:05 uur

Lunch

14:15 -16:05 uur

Deelsessies

16:15 -17:15 uur

Plenaire afsluiting met o.a. bewindspersonen en vooraanstaande sprekers uit het bedrijfsleven

17:15 uur

Netwerkborrel

Kijk voor meer informatie over het programma en de sprekers op de pagina Programma en Sprekers.

Aanmelden

U kunt zich tot en met woensdag 27 februari 2019 aanmelden voor de Nederland Digitaal Dag. Na aanmelding ontvangt u op 4 maart een bevestiging van registratie of het bericht dat u op de wachtlijst bent geplaatst.