Conferentie Nederland Digitaal 2021 vanuit Groningen

Van 8 tot en met 10 februari 2021 vindt de tweede editie van de landelijke Conferentie Nederland Digitaal plaats. Alle groepen die bepalend zijn voor digitalisering in Nederland komen in deze online conferentie bijeen. Daarin bespreken ze de impact van digitalisering in Nederland en delen ze succesvolle ontwikkelingen. De editie van 2021 wordt in nauwe samenwerking met netwerkorganisatie Noorden Digitaal deels vanuit Groningen ingevuld.

Robot conferentie

Thema samen verantwoord digitaliseren

De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren in snel tempo. Dit vraagt om een goede balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s. Waarbij we rekening houden met bescherming van onze grondrechten. Dat vergt samenwerking, kennisdeling en zichtbaar kunnen maken wat de ontwikkelingen en resultaten zijn. Het belang van digitalisering is tijdens de coronacrisis nog eens extra duidelijk geworden. Langs de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie laat de conferentie zien welke resultaten er de afgelopen tijd zijn geboekt en waar mogelijkheden liggen voor opschaling. Voor onze economie, voor het uitvoeren van publieke taken en voor de informatieveiligheid. Vandaar de keuze voor het thema ‘samen verantwoord digitaliseren’ voor deze editie van de conferentie.

Noorden Digitaal Talent Award

Op de agenda staat ook de eerste Noorden Digitaal Talent Award. Met deze award biedt Noorden Digitaal aanstormend digitaal talent een podium en moedigt zij talent aan om zich bezig te houden met digitalisering. De Noorden Digitaal Talent Award staat tot 3 januari 2020 open voor aanmelding van scripties, projecten of profielwerkstukken. Deelnemers kunnen een prijs winnen van 500 euro voor de beste ontdekking en een voor de beste oplossing. Er is ook een publieksprijs voor het project met de meeste stemmen.

Over Conferentie Nederland Digitaal

De jaarlijkse conferentie is een initiatief van het kabinet. De conferentie wordt georganiseerd door drie ministeries: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De programmering van de Conferentie Nederland Digitaal is gebaseerd op de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De programmering komt tot stand met bedrijven, overheden, kennisinstituten, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Aanmelden

De aanmelding voor de online Conferentie Nederland Digitaal van 8, 9 en 10 februari 2021 vanuit #Groningen is nu geopend.