Mkb-bedrijven en de digitaliserende wereld

Wieteke Smit en Mirjam Korstanje namen ons tijdens de Conferentie Nederland Digitaal begin februari mee in het programma MKB!dee. Dit is een terugblik op hun sessie. Het programma MKB!dee, een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), daagt kleine en middelgrote ondernemers uit met oplossingen te komen om meer te investeren in leren en ontwikkelen van hun medewerkers.

Studenten op een laptop
Beeld: Sabine Joosten

De leden van het MKB!dee-netwerk vormen samen een lerend netwerk. Verschillende  'MKB!deeën' richten zich specifiek op het ontwikkelen en behouden van digitaal talent of zetten digitale hulpmiddelen in om mensen een leven lang te laten ontwikkelen. Het MKB!dee-netwerk biedt deze mkb’ers erkenning en een podium voor hun voorbeelden en geleerde lessen. Door te laten zien wat werkt en hoe knelpunten worden opgelost, helpen ze andere ondernemers op weg. In deze sessie zijn een aantal van de beste ideeën besproken zodat ze de sessie geïnspireerd en met nieuwe contacten zouden verlaten.

Achtergrond

Via menti.com wilden sprekers Wieteke Smit en Mirjam Korstanje te weten komen wat de achtergrond van de deelnemers was. Er kon een keuze gemaakt worden tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid of maatschappelijke organisatie om het verhaal zo goed mogelijk toe te spitsen. Er waren veel overheidsdeelnemers.

Mirjam en Wieteke: “Wat willen jullie leren van het webinar?” Een aantal reacties van de deelnemers: het geven van goede voorbeelden, wat zijn de grootste uitdagingen voor het mkb, de aanpak van Nederland om digitaal talent te verhogen, inspirerende ideeën die echt werken en voor ondernemers en die heel laagdrempelig zijn en inzicht hoe digitalisering kan bijdragen aan Leven Lang Ontwikkelen. Al de genoemde onderwerpen werden behandeld in deze sessie. 

Motor

Wieteke Smit startte de presentatie: Waarom is er een MKB!dee-regeling? MKB!dee is de motor voor Nederlandse economie om transities en digitalisering, economie en klimaat vorm te geven. Hier is veel investering voor nodig, zoals in opleidingen, vaardigheden, kennis en skills van mensen. Veel mkb-ondernemers investeren niet genoeg in het onderwijs en de ontwikkeling van hun medewerkers. Om knelpunten te onderzoeken en oplossingen aan te dragen met MKB!idee wordt de ondernemer productiever. Er is geld beschikbaar voor ondernemers om knelpunten te behandelen.

Aanvraag indienen

Mkb-bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor subsidie om aan de slag te gaan met hun eigen knelpunten. Brancheorganisaties werken mee aan de  aanvraag door hun kennis te leveren, door middelen toe te voegen als cofinanciering en  opschaling van het project is waardevol. Hoe meer bedrijven een aanvraag indienen, hoe meer mensen er zijn die gaan leren en ontwikkelen.  

Dit jaar werd het subsidieaanvraagtraject op 19 januari afgesloten. Het traject van de uitvoering van een idee duurt twee jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de aanvragen op bepaalde criteria. Vervolgens worden ze op de website van RVO geplaatst waar iedereen de beoordelingen kan lezen. Als aanvragen worden goedgekeurd komen ze in het kennisprogramma. Het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn richt de regeling in voor het klein mkb met circa vijftig personen.  

Knelpunten

Wieteke benoemde een aantal knelpunten van mkb-bedrijven als voorbeeld zodat ieder een beeld had van de binnengekomen aanvragen. Veel mkb’ers weten niet waar ze moeten beginnen als ze willen digitaliseren. Ze hebben te weinig kennis en het kost teveel geld, denken ze. Een ander probleem is dat medewerkers in het mkb vaak het idee hebben dat hun werkgever hen geen ontwikkeling kan bieden op digitaal vlak. Zij nemen ontslag en gaan elders aan het werk, wat een braindrain veroorzaakt. Senioren ervaren dat zij niet de kans krijgen hun kennis over te dragen naar junioren. Tenslotte gaven mkb’ers aan slecht de afweging te kunnen maken of zij moeten investeren in datagedreven werken. Het ontbreekt hen hiervoor aan de juiste kennis.

Oplossingen

Wieteke lichtte een aantal oplossingen vanuit het MKB!dee toe. “Er zijn diverse manieren om een leercultuur te creëren in mkb-bedrijven. Vanuit MKB!dee kunnen ondernemers ondersteuning krijgen om Leven Lang Ontwikkelen toe te passen in hun bedrijf. Hun medewerkers kunnen trainingen volgen om collega’s te begeleiden in het proces van digitalisering. En er zijn reeds twee projecten vanuit het MKB!dee waarbij studenten in mkb-bedrijven ontwikkeltrajecten voor trainees opzetten.” In mei 2021 komt er een publicatie waarin staat hoe zeventien mkb-bedrijven de knelpunten rond digitalisering in hun bedrijf hebben aangepakt, voegde zij er nog aan toe. Een opsteker voor worstelende mkb’ers die wel graag een digitaliseringsslag willen slaan in hun onderneming.

*Dit artikel verscheen eerder in het derde online magazine Nederland Digitaal met een terugblik op de Conferentie Nederland Digitaal 2021.