Nieuwe Cybersecuritymonitor toont kwetsbaarheid kleine bedrijven

Voor het zevende jaar op rij heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Cybersecuritymonitor gepubliceerd. Dit onderzoek, jaarlijks uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), geeft een overzicht van de ICT-veiligheidsmaatregelen en –incidenten van Nederlandse bedrijven uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak op basis van diverse bronnen van binnen en buiten het CBS.

Ondernemer in detailhandel

Het versterken van de Cyberveiligheid is een van de vijf pijlers van de Strategie Digitale Economie. Ook de online veiligheid van het bedrijfsleven is van nationaal belang. Eerder dit jaar publiceerde de Cybersecurityraad al een advies over het verkleinen van de kloof in cybersecurity tussen kleine en grote bedrijven. Ook uit de meest recente Cybersecuritymonitor blijkt dat de kloof in beveiligingsmaatregelen tussen kleine en grote bedrijven groot is.

Dat is een probleem, zeker in het licht van de NIS2-richtlijn, en de daarvoor in Nederland aangenomen Cyberveiligheidswet. De richtlijn stelt welke verantwoordelijkheden Europese bedrijven hebben op het gebied van het bijhouden cybersecurity. Afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is kan dit grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor ondernemers in de zorg, financiële dienstverlening en communicatie.

De overheid biedt ondernemers handvatten om aan hun cybersecurity te werken. Zo wordt er voorlichting geleverd over de gevolgen van NIS2. Daarnaast biedt de DTC Community een platform voor het uitwisselen van informatie over cybersecurity. Ook biedt de overheid subsidies aan om ondernemers te stimuleren tot investeren in hun online veiligheid, en worden voorlichtingscampagnes als Doe Je Updates uitgevoerd.

De Cybersecuritymonitor bevat ook goed nieuws. Zo is het aantal gemelde cybersecurityincidenten, zowel intern als extern, afgenomen ten opzichte van 2022, voor zowel grote als kleine bedrijven. Ook het percentage van de bevolking dat slachtoffer is geworden van online criminaliteit is afgenomen.