Data Sharing Coalition officieel van start

De Data Sharing Coalition is op 30 januari officieel van start gegaan. Dit initiatief komt voort uit een onderzoek dat in 2018 door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is uitgevoerd. EZK heeft daarom de markt uitgenodigd om zich te organiseren en met een actieplan op basis van dit onderzoek te komen. De start van de Data Sharing Coalition is hier het resultaat van. De feestelijke bijeenkomst was in het Muntgebouw in Utrecht.

Groepsfoto Data Sharing Coalition
Beeld: Fons Klappe
Groepsfoto van de Data Sharing Coalition

Wat is de ambitie van de Data Sharing Coalition?

De Data Sharing Coalition werkt aan het mogelijk maken van cross-sectoraal datadelen tussen bedrijven en instellingen. Hierbij moet controle blijven over de data door de rechthebbende(n). Zo worden nieuwe kansen voor bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren gerealiseerd. Dit initiatief is niet beperkt tot Nederland en wil ook een implementatiemechanisme bieden voor de nieuwe Europese datastrategie. 

Hoe gaat de Data Sharing Coalition dat doen?

Het realiseren van cross-sectorale use-cases vraagt om betere interoperabiliteit tussen reeds bestaande – vaak sectorspecifieke – datadeelinitiatieven. Dit vergt weer generieke afspraken op het gebied van bijvoorbeeld:

 • technische standaarden
 • semantiek van data
 • juridische afspraken
 • betrouwbare, herbruikbare digitale identiteiten

Deze generieke afspraken legt de Data Sharing Coalition vast in het 'harmonisatiecanvas'.

Wie doen er mee aan de Data Sharing Coalition?

De huidige 18 deelnemende partijen in de coalitie zijn:

 1. Equinix
 2. FOCWA
 3. GoFAIR Foundation
 4. HDN
 5. IDSA
 6. iSHARE
 7. KPN
 8. MedMij
 9. Netbeheer Nederland
 10. NL AI Coalitie
 11. SBR Nexus
 12. SURF
 13. Sustainable Rescue
 14. Techniek Nederland
 15. Thuiswinkel.org
 16. UvA
 17. Verbond van Verzekeraars
 18. Visma Connect

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend initiatief. Geïnteresseerde partijen zijn welkom om zich aan te melden voor deelname via info@datasharingcoalition.eu.