iSHARE maakt digitale vrachtgegevens eenvoudig toegankelijk

Wilt u weten hoe het afsprakenstelsel van iSHARE bijdraagt aan digitale samenwerking tussen vervoerders van goederen? Kom dan op 19 maart naar de Nederland Digitaal Dag van de Conferentie Nederland Digitaal in Groningen.

Digitale vrachtbrief eCMR
Beeld: ©iSHARE

Tijdens een van de vele deelsessie deze dag gaat iSHARE uitgebreid in op het uitwisselen van gegevens uit digitale vrachtbrieven (eCMR). In deze praktijkcase krijgen aangesloten partijen eenvoudig en gecontroleerd toegang tot elkaars data. Op die manier is een papieren vrachtbrief niet meer nodig.

Toetreden tot iSHARE

Collect + Go en Pionira zijn providers van digitale vrachtbrieven, ofwel eCMR. Zij onderzoeken hoe ze met behulp van iSHARE eCMR-gegevens kunnen uitwisselen en bereiden zich voor om toe te treden tot het iSHARE-netwerk. Ook Blockchain-startup CargoLedger wil zich op korte termijn aansluiten.

In de Benelux zijn elf erkende eCMR-leveranciers. Zij mogen de digitale vrachtbrief aanbieden. Deze leveranciers voldoen alle aan de voorwaarden van het eCMR-protocol. Dit betekent onder andere dat de:

  • juridische aansprakelijkheid bij beschadiging of vermissing van goederen geregeld is
  • mogelijkheid voor inspecties om hun werk uit te voeren, zonder dat een papieren vrachtbrief nog vereist is

Om te voorkomen dat partijen last hebben van het werken met verschillende eCMR-leveranciers, is het wenselijk om gegevens onderling eenvoudig te kunnen uitwisselen. Dat is het doel van Collect + Go, Pionira en CargoLedger. Ze willen tussen de verschillende eCMR-platforms data kunnen delen.

De eerste stap die Collect + Go, Pionira en CargoLedger nu zetten, is goederenontvangst over platforms heen mogelijk te maken. Wanneer een magazijnmedewerker geregistreerd en gevalideerd is voor het aftekenen op het ene platform,  wordt hij dankzij het werken volgens de afspraken van iSHARE, automatisch een vertrouwde gebruiker -en daarmee tekenbevoegd voor een digitale vrachtbrief op het andere platform.

Afsprakenstelsel iSHARE

Doordat de bevoegdheden voor het uitwisselen van data zijn vastgelegd binnen het iSHARE-stelsel, is de identiteit en betrouwbaarheid van de betrokken partijen geborgd en houden bedrijven de regie over hun data.

De eerste eCMR-providers zullen deze afspraken in het komende kwartaal vastleggen in overeenkomsten met hun klanten. Op deze manier kan bijvoorbeeld een verlader zonder extra moeite een beveiligd tekenproces accepteren.

Deelsessie: Sneller en veiliger data delen met iSHARE
Datum: 19 maart 2020
Tijd: 11:15 – 12:00 uur
Locatie: zaal 5, MartiniPlaza, Groningen
Organisatie: iSHARE, topsector logistiek
Sprekers: Peter Jasperse (UC Group) en Hans Togtema (Collect + Go)