Sectoroverstijgend datadelen weer een stap dichterbij met Data Sharing Canvas

De Data Sharing Coalition heeft gisteren hun Data Sharing Canvas uitgebracht. Het document beschrijft welke afspraken nodig zijn om het vertrouwen te vergroten bij het delen van data tussen sectoren. Hierdoor is datadelen tussen verschillende domeinen weer een stap dichterbij gekomen.

Data Sharing Canvas
Beeld: ©Data Sharing Coalition

Het gaat onder andere over afspraken over onderwerpen zoals:

  • security
  • metadata en identificatie
  • authenticatie en autorisatie

Data Sharing Canvas: een basis voor afspraken over datadelen

Het Data Sharing Canvas laat zien dat met duidelijke afspraken het delen van data tussen domeinen kan worden bereikt.

Het Data Sharing Canvas bevat:

  • bijdragen van experts van organisaties die deelnemen aan de Data Sharing Coalition
  • lessen uit sectoroverstijgende use-cases voor het delen van data
  • een analyse van bestaande initiatieven voor het delen van data

Het document dient als een springplank voor de ontwikkeling van het verwachte Trust Framework. In het Trust Framework legt de Data Sharing Coalition samen gemaakte afspraken vast voor het sectoroverstijgend delen van data.

Wanneer verschillende sectoren op grote schaal data met elkaar gaan delen, kan het Bruto Binnenlands Product van alle lidstaten van de Europese Unie tot wel één procent groeien. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Die groei is alleen mogelijk als de eigenaar van de data de controle over de data houdt.

Over de Data Sharing Coalition

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend internationaal initiatief. Een grote verscheidenheid aan organisaties werkt in de coalitie samen om de waarde van sectoroverstijgend data delen mogelijk te maken. Het initiatief is in januari 2020 gestart nadat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de markt had uitgenodigd om de samenwerking op te zoeken voor het sectoroverstijgend delen van data. De Data Sharing Coalition, ondersteund door het ministerie, is hieruit voortgekomen.

Use cases

De Data Sharing Coalition is momenteel betrokken bij vijf verschillende use cases voor het delen van data. In deze use cases definiëren en realiseren organisaties uit verschillende domeinen samen een use case die nieuwe waarde creëert door het delen van data tussen domeinen. Denk bijvoorbeeld aan het delen van:

  • energiedata met hypotheekverstrekkers om energiebesparende maatregelen te financieren
  • logistieke data met verzekeraars voor verbeterde verzekeringsproducten
  • sensordata om ‘vraaggestuurde’ schoonmaakdiensten mogelijk te maken.

De use cases bieden real-life inzichten in wat er nodig is om samenwerking mogelijk te maken tussen verschillende datadeelinitiatieven.

U kunt het Data Sharing Canvas downloaden van de site van de Data Sharing Coalition.