Grote Nederlandse digitaliseringsmissie naar Singapore

Nederland organiseert komende week een digitaliseringsmissie naar Singapore. De missie staat onder leiding van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops. In zijn kielzog reist een delegatie van 60 personen uit bedrijfsleven en overheid mee, om de Singapore Week of Innovation and Technology en het Fintech Festival te bezoeken.

Knops lancering Agenda Digitale Overheid
Beeld: Kick Smeets
Lancering Agenda Digital Overheid door (toen nog) staatsecretaris Raymond Knops van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het doel is om te leren van de beschikbare technologie en zo veel mogelijk Nederlandse en Singaporese bedrijven met elkaar in contact te brengen om tot nieuwe samenwerkingsverbanden en contracten te komen.

Eerste ‘smart nation’ ter wereld

Singapore heeft sinds 2014 de ambitie om de eerste ‘smart nation’ ter wereld te worden. Die ambitie is groter dan de toepassing van ICT voor stedelijke problemen alleen; innovatie is ook een middel om nieuwe economische kansen te benutten.

Inzet op digitale technologiën

Door een tekort aan arbeidskrachten, zet het land daarnaast sterk in op digitale technologieën zoals:

  • robotica
  • kunstmatige intelligentie

Singapore is met deze ambities een voorbeeldland voor Nederland.

Privacy en grondrechten

Hoewel wij op gebied van privacy en grondrechten soms andere keuzes maken, is het goed om te leren van de ontwikkelingen in dit land.

Het Nederlandse Kabinet heeft digitalisering immers ook tot prioriteit benoemd, zoals dat staat beschreven in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

De delegatie bestaat uit 5 deelmissies van:

  • Partners in Blockchain
  • ‘Startup Missie’
  • ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • ministerie van Justitie en Veiligheid
  • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bovenop innovatie

Minister Raymond Knops: “In een land als Singapore zit de overheid bovenop de innovatie. Ook in Nederland moet de overheid dáár zijn waar innovatie plaatsvindt. Met Singapore vindt nu ook al uitwisseling en samenwerking plaats. Wat we met Singapore gemeen hebben is dat beide landen actief beleid hebben voor experimenten met startups en het mkb. Dit is met name op het gebied van:

  • digitalisering
  • digitale dienstverlening bij de overheid

De doelstelling is om met deze missie de samenwerking verder te intensiveren. Daarbij moet zowel worden gekeken naar de kansen en risico’s, als het bevorderen van digitale inclusie."

Meerdere programma's doorlopen

Door de deelmissies worden meerdere programma's doorlopen op en rond de 'Singapore Week of Innovation and Technology' en het 'Fintech Festival'.