Ecosystemenstrategie helpt onderzoekers en ondernemers innoveren

Ondernemers, onderzoekers en organisaties lopen bij het ontwikkelen van kennis en nieuwe producten nog te vaak aan tegen knelpunten. Bijvoorbeeld op het gebied van financiering, talentontwikkeling of het omzetten van kennis in concrete producten of diensten. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteren daarom de kabinetsstrategie Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. Om tot de strategie te komen is gesproken met meer dan 100 experts en heeft onderzoeksbureau Dialogic een achtergrondstudie uitgevoerd.

Lasrobot

In een ecosysteem werken verschillende partijen met elkaar aan onderzoek en innovatie. Denk daarbij aan het grootbedrijf, startups, talentvolle onderzoekers en ondernemers, TO2-instellingen, universiteiten, burgers, financiers en overheden. De strategie is bedoeld om bestaande ecosystemen te versterken en nieuwe veelbelovende ecosystemen te stimuleren.

“Onderzoekers en ondernemers floreren in goed aangesloten ecosystemen. Dat weten we, want we hebben veel van die bloeiende ecosystemen, bijvoorbeeld op het gebied van Artificial Intelligence, gezondheidszorg en quantumtechnologie. Het kabinet ondersteunt deze ecosystemen al op diverse manieren. Met deze ecosystemenstrategie willen we hun succesvolle manier van werken, waarbij iedereen die elkaar nodig heeft elkaar goed weet te vinden, verder stimuleren en voor iedereen toegankelijker maken. Ook zetten we een learning community op, waar we met experts uit verschillende ecosystemen van elkaar kunnen leren wat het beste werkt.”

Inzicht in ecosystemen

De strategie biedt handvatten om inzichtelijk te maken hoe het ecosysteem eruit ziet, welke uitdagingen in hun ecosysteem spelen, welke activiteiten goed gaan of juist versterking nodig hebben en hoe ze dit het beste in samenhang kunnen vormgeven. Dit kan onder andere van pas komen bij het ontwikkelen van voorstellen voor het Nationaal Groeifonds.

Learning community

Het kabinet bouwt een learning community op om in gesprek te blijven met experts en sleutelfiguren uit de ecosystemen, inclusief bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden. Zij kunnen ervaringen en best practices uitwisselen over monitoring, governance, leiderschap en het verbinden van verschillende fases van het onderzoeks- en innovatieproces. Daarnaast kan contact tussen de ecosystemen leiden tot nieuwe samenwerkingen. De learning community zal naar verwachting in 2021 van start gaan met een (online) conferentie en/of een serie webinars.